Menu

กินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษ – วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


daily-english

วลี ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันขอเสนอ “กินข้าวหรือยัง”

ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็จะได้ประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ ” Eat rice or yet.

แต่คำว่ากินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า “คุณกินแล้วใช่ไหม” หมายถึง คุณกินอาหารมื้อหลักแล้วหรือยัง

ซึ่งประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือ

Have you eaten?
แฮฝ ยู อี๊ทเทิน
คุณ กินแล้ว ใช่ไหม

คำตอบก็จะเป็น..

Yes, I have.
เย็ส ไอ แฮฝ
ใช่ ผม/ฉัน กินแล้ว

No, I haven’t.
โน ไอ แฮ๊ฝเวินท
ไม่ ผม/ฉัน ยังไม่ได้กิน

คำถาม ” Have you eaten?” เป็นการถามถึงการกินอาหารมื้อหลักประจำวันคือ เช้า กลางวัน และเย็น โดยไม่สนว่ากินอะไร เพราะอาหารของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน

แต่ถ้าถามว่า..

Have you eaten rice?
แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ไรซ
คุณ กิน ข้าว แล้ว ใช่ไหม

หมายถึง ถามคนที่กินข้าวเป็นอาหารหลัก เช่น ไทย ลาว กัมพูชา….

หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ปกติเขาไม่กินข้าว แต่มื้อนี้หุงข้าวให้เขาลองกินดู เช่น ฝรั่งมาเที่ยวไทย เขาไม่เคยกินข้าวเลย เราหุงข้าวไว้ในหม้อ แล้วถามเพื่ออยากรู้ว่า “เขาได้ลองกินข้าวหรือยัง” เพื่อจะดูว่าเขากินเป็นหรือเปล่า เลยถามเขาว่า

” Have you eaten rice?

คุณ (ได้ลอง) กินข้าว แล้ว หรือยัง

หรือจะยกตัวอย่างอื่นให้เห็นภาพ เช่น เราเข้าตลาด แล้วเห็นพิซซ่าน่ากิน จึงซื้อมาฝากคนที่บ้าน โดยวางไว้บนโต๊ะอาหาร และคิดว่าถ้าเห็นพิซซ่าแล้วคงหยิบกินเอง ถ้าอยากรู้ว่ามีใครกินพิซซ่าแล้วบ้าง ก็ใช้คำถามนี้..

Have you eaten pizza?
แฮฝ ยู อี๊ทเทิน พิ๊ซซะ
กิน พิซซ่า หรือยัง

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *