ขอบคุณ Thank you. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Thank you.” อ่านว่า แธ็งคิว แปลว่า ขอบคุณ

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply