Menu

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ การใช้ สรรพนาม

วั
นนี้ลองมาทำแบบทดสอบการใช้คำสรรพนามดูนะครับ คำสรรพนามอาจสร้างความสับสนให้กับนักเรียนบ้าง ในเรื่องของการเลือกใช้ ว่าจะใช้ตัวไหนดี แต่ถ้าได้ศึกษามาบ้างแล้ว คงไม่ยากนะครับ ถ้าได้คะแนนไม่ดีให้กลับไปศึกษาเรื่อ Pronoun ก่อน

Sponser


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *