Menu

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ A An

วันนี้เอาข้อสอบ A/An มาให้ทดสอบดูครับ รับรองว่าไม่ยากเลย เป็นข้อสอบค่อยข้างง่ายเลยถ้าได้ศึกษาเรื่อง a an มาแล้ว งานนี้ต้องได้เต็มเท่านั้น ถ้าคะแนนยังไม่เป็นที่พอใจ ให้กลับไปศึกษาเรื่อง การใช้ A An ก่อนนะครับ

Sponser


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *