Menu

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Plural Forms1 รูปพหูพจน์

วันนี้เอาข้อสอบ Plural Forms ตอนที่ 1 มา่ให้ลองทดสอบดูกันนะครับ ก่อนทำแบบทดสอบนักเรียนต้องศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ให้ดีซะก่อนนะครับ เพราะว่าคำนามที่ลงท้ายด้วยพยัญนะที่ต่างกัน ย่อมมีรูปแบบไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาและทบทวนบ่อยๆนะครับ เพื่อให้ผ่านตาบ่อยๆ แล้วจะจำได้เอง

Sponser


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *