Menu

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Possessive Adjective / Pronoun


องมาทำแบบทดสอบการใช้คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ (Possessive Adjective / Possessive Pronoun) แปลเหมือนกัน แต่อย่าสับสับตำแหน่งของมันนะครับ  ถ้าได้ศึกษาทั้งสองเรื่องนี้มาแล้ว รับรองว่าผ่านไม่ยากครับ


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *