Menu

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย 120 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ด้านล่างนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย ซึ่งก็นั่งคัดมาให้แ้ล้ว 120 คำ เอาไปพิมพ์ไว้นั่งอ่านเล่นๆ ก็ได้

ตำแหน่งของคุณศัพท์ ที่เห็นบ่อยๆ คือ

1. หลัง verb to be (is, am, are/ was, were) เช่น I am tall. She is fat. We are small.

2. ก่อนคำนาม เช่น   a fat dog, a tall boy, a big fish

3. หลังคำกริยาบางตัว เช่น I feel cold.  (ฉันรู้สึกหนาว) We get wet. (พวกเราเปียก)  (เดี๋ยวค่อยศึกษาเต็มๆ ในเรื่อง linking verbs นะครับ)

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย 120 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

1absentแอ๊บเซินทขาด (เรียน, งาน)
2afraidอะเฟรดกลัว
3backแบ๊คหลัง
4badแบดเลว
5beautifulบิ๊วทิฟุลสวย
6betterเบ็ทเทอะดีกว่า
7bigบิกใหญ่
8blackแบล็คดำ
9boringบ๊อริงน่าเบื่อ
10brightไบร๊ทสว่าง, ฉลาด
11broadบรอดกว้าง
12brokenโบร๊เคินแตก
13cloudyคล๊าวดิมีเมฆมาก
14coldโคลดหนาว
15coolคูลเย็น
16crazyเคร๊สิบ้าคลั่ง
17curlyเค๊อลิหยิก
18dailyเด๊ลิรายวัน
19dangerousเด๊นจะเริสอันตราย
20darkดาคมืด
21deepดีพลึก
22difficultดิ๊ฟฟิเคิลทยาก
23dirtyเด๊อทิสกปรก
24dryดรายแห้ง
25easyอี๊สิง่าย
26emptyเอ็มทิว่างเปล่า
27excellentเอ็กซะเลินทยอดเยี่ยม
28excitedอิกไซ๊เท็ดตื่นเต้น
29expensiveอิกซเป็นซิฝแพง
30famousเฟ็เมิสมีชื่อเสียง
31fastฟาสทเร็ว
32fatแฟ็ทอ้วน
33faultฟ๊อลทเท็จ
34finalไฟ๊เนิลสุดท้าย
35fineไฟนดี
36firstเฟิสทลำดับแรก
37freeฟรีอิสระ, เปล่า
38freshเฟร็ชสดชื่น
39friendlyเฟร็นลิเป็นมิตร
40fullฟุลเต็ม
41funnyฟั๊นนิตลก
42gentleเจ็นเทิลอ่อนโยน
43gladแกลดดีใจ
44goodกุดดี
45grayเกรสีเทา
46greatเกรทเยี่ยม
47greedyกรี๊ดิตะกละ
48greenกรีนเขียว
49halfฮาฟครึ่ง
50handsomeแฮ๊นเซิมหล่อ
51happyแฮ๊พพิมีความสุข
52hardฮาดแข็ง, ยาก
53heavyเฮ็ฝฝิหนัก
54healthyเฮ็ลธิมีสุขภาพดี
55highไฮสูง
56hotฮ็อทร้อน
57hungryฮั๊งกริหิว
58kindไคดใจดี
59largeลาจกว้าง
60lastลาสทสุดท้าย, ..ทีแล้ว
61lateเลทสาย
62lazyเล๊สิขี้เกียจ
63leftเล็ฟทซ้าย
64lightไลทสว่าง
65littleลิ๊ทเทิลเล็ก
66longลองยาว
67looseลูสหลวม
68loudลาดเสียงดัง
69lowโลต่ำ
70luckyลัคคิโชคดี
71manyเม็นนิมาก
72narrowแน๊โรแคบ
73newนิวใหม่
74niceไนซดี
75noisyน๊อยสิมีเสียงดัง
76oldโอลดแก่
77perfectเพ๊อเฟ็คทสมบูรณ์แบบ
78poorพอจน
79prettyพริททิสวย
80quickควิกเร็ว
81quietไคว๊เยิทเงียบ
82rainyเร๊นนิมีฝนตกชุก
83redเรดแดง
84richริชรวย
85rightไรทถูก,ขวา
86roundราวดกลม
87sadแซดเศร้า
88safeเซฟปลอดภัย
89shortชอทสั้น
90slowสโลช้า
91smallสมอลเล็ก
92snowyสโน๊วิมีหิมะตก
93sorryซ้อริเสียใจ
94sourเซ๊าเวอะเปรี้ยว
95straightสเตรทตรง
96strangeสเตรนจแปลก
97strongสตรองแข็งแรง
98sunnyซั๊นนิมีแดดออก
99sweetสวีทหวาน
100tallทอลสูง
101thickธิคหนา
102thinธินบาง, ผอม
103tightไททแน่น
104tinyไท๊นิเล็ก
105tiredไท๊เยิดเหนื่อย
106toughทัฟเหนียว
107trueทรูจริง
108uglyอั๊กลิน่าเกลียด
109warmวอมอุ่น
110weakวีคอ่อนแอ
111wellเว็ลดี
112wetเว็ทเปียก
113whiteไวทขาว
114wideไวดกว้าง
115windyวิ๊นดิมีลมพัด
116wiseไวสฉลาด
117wrongรองผิด
118yellowเย็ลโลเหลือง
119youngยังเป็นเด็ก
120yourยัวของคุณ

.

Comments

Comments

3 Comments
  1. หมูมาส May 19, 2013 / Reply
  2. vivi May 25, 2013 / Reply
  3. มาลินี เอี่ยมเอก May 30, 2013 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *