Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 155 คำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้

คำศัพท์นักเรียน ป. 1

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ 

บัญชีคำศัพท์ด้านล่างจำนวน 155 คำ คือคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สถาบันภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ให้ครูผู้สอนได้นำไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน และนักเรียนควรเรียนรู้และจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยคุณครูสามารถเพิ่มเติมคำอื่นๆได้ตามสมควร

คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1

ลำดับที่คำศัพท์ประเภทคำศัพท์ความหมาย
1antn.มด
2applen.แอ็ปเปิ้ล
3bagn.กระเป๋า
4balln.ลูกบอล
5bananan.กล้วย
6batn.ค้างคาว
7beann.ถั่วฝัก
8bearn.หมี
9been.ผึ้ง
10bigadj.ใหญ่
11binn.ถังขยะ
12birdn.นก
13birthdayn.วันเกิด
14bookn.หนังสือ
15boxn.กล่อง
16boyn.เด็กผู้ชาย
17breadn.ขนมปัง
18broomn.ไม้กวาด
19brothern.พี่ชาย,น้องชาย
20busn.รถประจำทาง
21caken.ขนมเค้ก
22candlen.เทียนไข
23carn.รถยนต์
24catn.แมว
25chairn.เก้าอี้
26classn.ชั้นเรียน
27closev.ปิด
28countv.นับ
29cryv.ร้องไห้
30crayonn.สีเทียน
31cupn.ถ้วย
32cutv.ตัด
33dadn.พ่อ
34dancev.เต้นรำ
35deskn.โต๊ะนักเรียน
36dogn.สุนัข
37doorn.ประตู
38dotn.จุด
39earn.หู
40eggn.ไข่
41erasern.ยางลบ
42eyen.ตา
43facen.หน้า
44fann.พัดลม
45farmn.ฟาร์ม
46farmern.ชาวนา
47fathern.บิดา
48fishn.ปลา
49flowern.ดอกไม้
50foodn.อาหาร
51footn.เท้า
52foxn.สุนัขจิ้งจอก
53fruitn.ผลไม้
54funn.ความสนุกสนาน
55giraffen.ยีราฟ
56girln.เด็กผู้หญิง
57glassn.แก้วน้ำ
58gov.ไป
59goatn.แพะ
60goodadj.ดี
61goodbyeinterj.ลาก่อน
62hairn.ผม
63hamn.แฮม
64happyadj.มีความสุข
65headn.ศีรษะ
66hellointerj.สวัสดี
67housen.บ้าน
68icen.น้ำแข็ง
69ice creamn.ไอศกรีม
70jarn.โอ่ง
71keyn.ลูกกุญแจ
72kickv.เตะ
73kingn.พระราชา
74kidn.เด็ก
75legn.ขา
76lemonn.มะนาว
77linen.เส้น
78lionn.สิงโต
79listenv.ฟัง
80longadj.ยาว, นาน
81lookv.ดู,มองดู
82lovev, nรัก, ความรัก
83meetv.พบ
84mann.ผู้ชาย
85mapn.แผนที่
86milkn.นม
87momn.แม่
88monkeyn.ลิง
89moonn.ดวงจันทร์
90mothern.มารดา
91mouthn.ปาก
92namen.ชื่อ
93nosen.จมูก
94openv.เปิด
95orangen.ส้ม
96owln.นกฮูก
97pann.กระทะ
98pandan.หมีแพนด้า
99papayan.มะละกอ
100parkn.สวนสาธารณะ
101pearn.ลูกแพร์
102penn.ปากกา
103penciln.ดินสอ
104petn.สัตว์เลี้ยง
105playv.เล่น
106pointv./ n.ชี้, คะแนน, จุด
107pooln.สระน้ำ
108queenn.ราชินี
109rabbitn.กระต่าย
110ratn.หนู
111ringn.แหวน
112roofn.หลังคา
113roomn.ห้อง
114rulern.ไม้บรรทัด
115sadadj.เศร้า
116saladn.สลัดผัก
117sayv.พูด
118schooln.โรงเรียน
119seev.เห็น
120sheepn.แกะ
121shipn.เรือ
122shortadj.สั้น,เตี้ย
123showv.แสดง
124singv.ร้องเพลง
125sistern.พี่สาว,น้องสาว
126sitv.นั่ง
127smalladj.เล็ก
128smellv.ได้กลิ่น,ดมกลิ่น
129snaken.งู
130songn.เพลง
131standv.ยืน
132starn.ดวงดาว
133startv.เริ่ม
134stopv.หยุด
135studentn.นักเรียน
136sunn.ดวงอาทิตย์
137swimv.ว่ายน้ำ
138T.V.n.โทรทัศน์
139tablen.โต๊ะ
140talladj.สูง
141tean.น้ำชา
142teachern.ครู
143thank youn.ขอบคุณ
144tomaton.มะเขือเทศ
145topn.ลูกข่าง
146toyn.ของเล่น
147treen.ต้นไม้
148uglyadj.น่าเกลียด
149vann.รถตู้
150walkv.เดิน
151watern.น้ำ
152wign.ผมปลอม
153womann.ผู้หญิง
154zebran.ม้าลาย
155zoon.สวนสัตว์

Adopted from: สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *