คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด E

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด E ครับ อย่าลืมหัดอ่านทุกวันนะครับ

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
237eachอีชแต่ละ
238earเอียหู
239earlyเอ๊อลิแต่เช้า
240earthเอิธโลก
241easeอีสบรรเทา
242eastอีสททิศตะวันออก
243easyอีซิง่าย
244eatอีทกิน
245edgeเอ็จขอบ
246educationเอ็ดดุเค๊เชินการศึกษา
247effectอิเฟ็คทผลกระทบ
248eggเอกไข่
249eightเอทแปด
250electricอิเล็คทริคเกี่ยวกับไฟฟ้า
251electricityอิเล็คทริ๊ซซิทิไฟฟ้า
252elseเอลซอื่น
253emptyเอ็มทิว่างเปล่า
254endเอ็นดจบ
255enemyเอ็นนะมิศัตรู
256energyเอ็นนะจิพลังงาน
257engineเอ็นจินเครื่องยนต์
258enoughอินัฟพอ
259enterเอ็นเทอเข้า
260equalอี๊ควัลเท่ากัน
261especiallyอิซเป๊ชลิโดยเฉพาะ
262evenอี๊เวินแม้ว่า
263eveningอี๊ฝนิงตอนค่ำ
264eventอิเว็นทเหตการณ์
265everเอ๊ฝเฝอะเคย
266everyเอ๊ฝริทุกๆ
267exactอิกแส๊คทที่แท้จริง
268exampleอิกซามเพิลตัวอย่าง
269exceptอิกเซ็พทยกเว้น
270exerciseเอ็คซะไซสการออกกำลังกาย
271expectอิกซเป็คทคาดหมาย
272expensiveอิกซเป็นซิฝราคาแพง
273experienceอิกซเปี๊ยเรียนซประสบการณ์
274eyeอายตา
Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply