คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด I

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด I ครับ

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
408Iไอฉัน
409iceไอซน้ำแข็ง
410ideaไอ๊เดียความคิด
411ifอิฟถ้า
412imagineอิแม๊จินจินตนาการ
413inอินใน
414in front ofอิน ฟรัน ทัฟข้างหน้า
415inchอินชนิ้ว (หน่วยวัด)
416includeอินคลู๊ดรวม
417indicateอิ๊นดิเคทแสดงให้เห็น
418industryอิ๊นดัสตริอุตสาหกรรม
419insectอิ๊นเซ็คทแมลง
420instantอิ๊นสเตินททันที
421instrumentอิ๊นสตระเมินทเครื่องมือ
422interestอิ๊นทะริสทความสนใจ
423interestingอิ๊นทะริสทิงน่าสนใจ
424inventอินเว็นทประดิษฐ์
425ironไอ๊เยินเตารีด
426isอิสเป็น อยู่ คือ
427islandไอ๊เลินดเกาะ
428itอิทมัน
Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply