Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด J-K

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด J-K ครับ ค่อนข้างน้อยครับสำหรับสองตัวนี้เลยเอามารวมกัน

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
429jamแจมแยม
430jobจอบงาน
431joinจอยนเข้าร่วม
432joyจอยความสนุก
433judgeจัจตัดสิน, ผู้พิพากษา
434jumpจัมพกระโดด
435justจัสทเพิ่งจะ
436keepคีพเก็บ, เลี้ยง
437keyคีกุญแจ
438killคิลฆ่า
439kindไคดใจดี, ชนิด
440kingคิงราชา
441knowโนรู้

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *