Menu

คุณชื่ออะไร What is your name? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ ” What is your name?” อ่านว่า ว็อท อิส ยัว เนม แปลว่า ชื่อ ของคุณ คือ อะไร หรือสำนวนไทยๆคือ คุณชื่ออะไร การจะถามชื่อใครควรถามหลังจากทักทายกันแล้วนะครับ อยู่ๆไปถามชื่อเลยมันคงจะแปลกพิลึกดี

คำว่า What is your name? สามารถย่อเป็น what’s your name? (ว็อทส ยัว เนม)

สำนวนในการถามถือที่สุภาพกว่านี้คือ

May I have your name? (เม ไอ แฮฝ ยัว เน๊ม)

Could I have your name? (คุด ไอ แฮฝ ยัว เน๊ม)

สองสำนวนนี้แปลเป็นสำนวนไทยว่า ขอทราบชื่อของคุณด้วยครับ/ค่ะ

สองสำนวนนี้โดยมากจะขอทราบชื่อเพื่อกรอกข้อมูล เช่นแขกเข้าพักโรงแรม เป็นต้น

ถ้าทำความรู้จักกันทั่วๆไป จะใช้ What is your name?


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *