Menu

คุณอายุเท่าไหร่ How old are you? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “How old are you?” อ่านว่า ฮาว โอลดึ อา ยู แต่อ่านเร็วๆจะออกเสียงว่า ฮาว โวล ดา ยู แปลว่า คุณมาจากไหน เอาไว้ถามอายุ แต่คำถามนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว จึงไม่ควรถามบุคคลทั่วไปนะครับ เว้นแต่เป็นหมอ พยาบาล หรือเป็นการสอบถามประวัติส่วนตัวเท่านั้น


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *