Menu

ฉันขอโทษ I’m sorry. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’m sorry.” อ่านว่า ไอม ซ๊อริ แปลว่า ฉันขอโทษ สำนวนนี้เอาไว้ขอโทษตอนที่เราทำอะไรผิดพลาดและก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่น


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *