ฉันทำกระเป๋าหาย I lost my bag. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I lost my bag.” อ่านว่า ไอ ลอส มาย แบก แปลว่า ฉันทำกระเป๋าหาย

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply