Menu

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น I can’t speak English. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I can’t speak English.” อ่านว่า ไอ ค้านท สปีค อิ๊งลิช แปลว่า ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *