Menu

ฉันหลงทาง I’m lost. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’m lost.” อ่านว่า ไอม ลอสทึ แปลว่า ฉันหลงทาง

Advertisements

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *