Menu

ฉันอายุ 25 ปี I’m 25 years old. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “I’m 25 years old.” อ่านว่า ไอม เทว็นทิ ไฟฝ เยียส โอลดึ  แปลว่า ฉันอายุ 25 ปี เอาไว้ตอบคำถามเมื่อมีคนถามอายุเรา ตัวเลข 25 ให้เป็นเป็นอายุจริงของเรา

Advertisements

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *