Menu

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 14

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 14 ผ่านมาได้หลายด่านแล้ว ถือว่าเก่งทีเดียว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง จะเก่งภายในเวลาอันสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ

อุปกรณ์พกพาคลิกทำแบบทดสอบที่นี่ครับ


.

Comments

Comments

2 Comments
  1. mawongwaen July 21, 2012 / Reply
    • ครูภาษาอังกฤษ July 24, 2012 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *