นามลงท้ายด้วย s แต่เป็นเอกพจน์

นามต่อไปไปนี้ลงท้ายด้วย s แต่เป็นเอกพจน์เฉยเลย

เอามาให้ดูเฉพาะที่เห็นใช้บ่อยนะครับ

คำศัพท์คำแปล
newsข่าว
politicsการเมือง
statisticsสถิติ
economicsเศรษฐศาสตร์
physicsวิชาฟิสิกส์

** ตัวอย่างประโยค **

Divorce statistics has been increasing sine 1990.

สถิติการอย่าร้างได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1990

News about the end of the world is spreading quickly.

ข่าวเกี่ยวกับวันอวสานโลกได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Advertisements

.

Comments

Comments

Discussion

  1. Kanchana

Leave a Reply