วลีภาษาอังกฤษพื้นฐาน ต้องเรียนรู้เป็นเบื้องต้น

phrases
วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ เป็นวลีพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรเรียนรู้เอาให้ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะบางทีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ การใช้วลีง่ายๆสั้นๆ ก็ทำให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ได้แล้ว

Hello.
สวัสดี

Good morning.
อรุณสวัสดิ์

Good afternoon.
สวัสดียามบ่าย

Good evening.
สวัสดียามเย็น

Goodbye.
ลาก่อน

Good night.
ราตรีสวัสดิ์

How are you?
คุณสบายดีไหม

Fine, thank you.
สบายดีขอบคุณ

What is your name?
คุณชื่ออะไร

My name is Jane.
ฉันชื่อเจน

Nice to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จัก

Where are you from?
คุณมาจากไหน

I’m from England.
ฉันมาจากอังกฤษ

How old are you?
คุณอายุเท่าไหร่

I’m 25 years old.
ฉันอายุ 25 ปี

Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

I live in Beach Street.
ผมอาศัยอยู่แถวๆถนนบีช

See you soon.
เจอกันเร็วๆนี้

See you later.
ค่อยเจอกันใหม่

See you tomorrow.
เจอกันพรุ่งนี้

Bye.
ลาก่อน

Good night.
ราตรีสวัสดิ์

Thank you very much.
ขอบคุณมาก

You’re welcome.
ด้วยความยินดี

I’m sorry.
ผมขอโทษ

It’s okay.
ไม่เป็นไร

Excuse me.
ขอโทษ (พูดขัดจังหวะ)

Please.
กรุณา

Yes, please.
ครับ กรุณาด้วย

No, thank you.
ไม่ขอบคุณ

I love you.
ผม/ฉันรักคุณ

Do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษใช่ไหม

Yes, a little.
ใช่ พูดได้นิดหน่อย

I can’t speak English.
ผม/ฉันพูดอังกฤษไม่ได้

I don’t understand
ผม/ฉันไม่เข้าใจ

Where are the restrooms?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

Help!
ช่วยด้วย!

Police!
ตำรวจ!

I’ll call the police.
ผม/ฉันจะเรียกตำรวจ

Can you help me?
คุณช่วยฉัน/ผมได้ไหม

Can I help you.
มีอะไรให้ผม/ฉันช่วยไหม

I need your help.
ผม/ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

I’m lost.
ผม/ฉันหลงทาง

I lost my bag.
ผม/ฉันทำกระเป๋าหาย

I lost my wallet.
ผม/ฉันทำกระเป๋าเงินหาย

I need a doctor.
ผม/ฉันต้องการหมอ

How much is it?
ราคาเท่าไหร่

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply