Menu

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ การเติม s es

การเติม s es หลังคำกริยา

การเติม s es หลังคำนาม เพื่อทำให้เป็นนามพหูพจน์

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์นั้นส่วนใหญ่จะมีการเติม s ต่อท้าย แต่ก็มีคำนามจำนวนหนึ่ง ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ดังนั้นผู้เรียนต้องทำความเข้าใจ และหมั่นทบทวนบ่อยๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับคำนามที่ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์์ให้เป็นพหูพจน์มีวิธีการคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

หัวข้อด้านล่างนี้เป็นหัวข้อที่ควรเรียนควบคู่กับด้านบนนะครับ เพราะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันครับ


.

Comments

Comments

2 Comments
  1. ice November 21, 2012 / Reply
  2. ยุพดี December 7, 2012 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *