ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where are the restrooms? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Where are the restrooms?” อ่านว่า  แว อา เดอะ เร็สรูมส แปลว่า ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

 

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply