ออกไป! ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

“How do you say it in English? “คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรประจำวันนี้ขอเสนอ”ออกไป”

ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็จะได้ประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ ” Exit go!

แต่คำว่า“ออกไป!” ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า

Go out.
โก เอ๊าท
ออกไป ( ออกไปก่อน)

โดยมากจะเป็นการบอกให้ออกไปด้านนอกก่อน เพื่อขอพื้นที่ข้างในเป็นการชั่วคราว

แต่ถ้ายังดื้อดึงก็อาจจะขึ้นเสียงในเชิงขับไล่

Go out!
โก เอ๊าท
ออกไป ( ดื้อจังเลย)

 

 

การพูดขอร้องแบบสุภาพก็มีครับ ใช้ประโยคเดียวกัน เพิ่มแค่คำสุภาพ กับพูดเพราะๆเข้าไป ก็เป็นการขอร้องแล้วครับ

 

Please go out.
พลีส โก เอ๊าท
กรุณา ออกไป ด้วยค่ะ (เราจะทำความสะอาดห้อง)

Will you please go out?
วิล ยู พลีส โก เอ๊าท
ขอความกรุณา ออกไป ด้วยค่ะ

 

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply