Menu

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Animal Around Us สัตว์รอบตัวเรา

Animal Around Us


กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ Animals aroud us สัตว์ต่างๆรอบตัวเรา มาแล้ว

กมอีกอันไว้ฝึกทักษะการฟัง


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *