Menu

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ At the Zoo ที่สวนสัตว์

At the Zoo


กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ At the Zoo ที่สวนสัตว์ สัตว์ต่างๆที่พบเห็นได้ที่สวนสัตว์มาแล้วครับ สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน


กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่พบได้ในสวนสัตว์มาแล้ว


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *