Menu

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Jobs – อาชีพต่างๆ

JOBS อาชีพต่างๆ


กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ คำศัพท์ Jobs อาชีพต่างๆ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน


กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้  Jobs อาชีพต่างๆแล้ว


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *