Menu

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Body Parts

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ว่าด้วยเรื่อง ร่างกายภายนอก ครับ มาสำรวจกันว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายคนเรามีอะไรกันบ้างเอ่ย มาลองสำรวจดูกันดีกว่า


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *