Menu

เจอกันพรุ่งนี้ See you tomorrow. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น


วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “See you tomorrow.” อ่านว่า ซี ยู ทุม๊อโร แปลว่า เจอกันพรุ่งนี้ สำนวนนี้เอาไว้กล่าวลา และคาดว่าจะได้เจอกันอีกแน่นอนวันพรุ่งนี้ เช่นเจอกันโดยบังเอิญวันอาทิตย์ และพรุ่งนี้วันจันทร์ต้องเจอกันในที่ทำงานแน่นอน แต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน และต้องเจอกันพรุ่งนี้ทุกวัน ก็อาจตัด tomorrow ออกเหลือแค่ See you. (ค่อยเจอกัน) ก็ได้

Advertisements

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *