เปลี่ยนนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ นามเปลี่ยนรูปภายใน

นามต่อไปนี้ไม่ได้เติม s เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ แต่เป็นการเปลียนแปลงรูปสระภายใน หรือ เติม en, ren ต่อท้าย

โน๊ตช่วยจำ….. มีผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กขี่วัวผ่านมา พวกเขามีเท้าคล้ายห่าน และฟันคล้ายหนู นอกจากนี้ยังมีเหาเต็มหัวอีกด้วย

เอกพจน์คำแปลพหูพจน์คำแปล
manผู้ชายmenผู้ชายหลายคน
womanผู้หญิงwomenผู้หญิงหลายคน
childเด็กchildrenเด็กหลายคน
oxวัวoxenวัวหลายตัว
footเท้าfeetเท้าหลายข้าง
gooseห่านgeeseห่านหลายตัว
toothฟันteethฟันหลายซี่
mouseหนูmiceหนูหลายตัว
louseเหาliceเหาหลาตัว

ข้อพึงระวัง

man อ่านว่า แมน

men อ่านว่า เม็น

woman อ่านว่า วู๊เมิน

women อ่านว่า วีมิน

**ตัวอย่างประโยค **

That tall man is my brother.

แด็ท ทอล แมน อิส มาย บรัธเธอะ

ชาย ตัวสูงๆ คนนั้น คือ พี่ชาย ของฉัน

She has three teeth.

ชี แฮส ธรี ทีธ

หล่อน มี ฟัน สาม ซี่

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Advertisements

.

Comments

Comments

Discussion

  1. kan
    • ครูภาษาอังกฤษ

Leave a Reply