Menu

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Animals Around Us


รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ   ในหัวข้อนี้ชื่อว่า “Animals Around Us สัตว์ต่างๆรอบตัวเรา” บรรดาสัตว์ต่างๆที่เราพบเห็นบ่อยๆนั้นมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มาเรียนรู้กันได้เลยครับ

คำแนะนำ


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *