Menu

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Junk Food


รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารครับ ” Junk Food อาหารที่มีประโยชน์น้อย” หรือที่เรียกกันว่าอาหารขยะ ที่เรียกเช่นนี้เพราะคุณค่าทางอาหารมีน้อยนั่นเอง เด็กๆควรรับประทานอาหารชนิดนี้ให้น้อยลง โดยเน้นอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารครบห้าหมู่แทน

คำแนะนำ

หลังทดสอบชุดนี้ผ่านแล้ว อย่าลืมไปทดสอบสะกดคำที่

ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *