Menu

แบบฝึกหัด Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

คำศัพท์ Spelling Bee

แบบฝึกหัด spelling bee ต่อไปนี้ เป็นการนำคำศัพท์แต่ละหมวดหมู่มาจัดทำ โดยเน้นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้อง ซึ่งเหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาครับ

หรือหากใครที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บทเรียนเหล่านี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับ ใครที่รู้คำศัพท์เยอะๆ ผู้นั้นย่อมได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษาครับ เพราะประโยคยาวๆ ก็มาจากแต่ละคำที่มารวมกันนั่นเอง

คำศัพท์เหล่านี้ส่วนหนึ่งคัดมาจากคลังคำศัพท์ประถมศึกษา จำนวน 708

คลิกดาวนโหลดคลังคำศัพท์ประถมศึกษา

มาดูกันดีกว่าว่าแบบฝึกต่างๆนั้นมีอะไรบ้าง ทุกคนจะได้หัดสะกดคำศัพท์พื้นฐาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ง่ายๆ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ชุดละประมาณ 10 – 15  คำ ดังนี้


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *