Menu

ให้ฉันช่วยคุณไหม Can I help you? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “Can I help you?” อ่านว่า แคน ไอ เฮ็ลพ ยู แปลว่า ให้ฉันช่วยคุณไหม ไว้เสนอความช่วยเหลือบุคคลอื่น เช่น ช่วยบอกทาง เป็นต้น หรือสำหรับพนักงานในร้านค้า กล่าวกับแขกที่เข้ามาซื่อสิ่งของในร้าน


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *