a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “หนึ่ง” เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “หนึ่ง” จดจำความหมายและตัวอย่างประโยคได้ ไม่นานจะเก่งไม่รู้ตัวนะครับ
ภาษาอังกฤษวันละคำ a

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply