Menu

admin Archive

คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 3,000 คำ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ ม.3

คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 3,000 คำ มีคำว่าอะไรบ้าง พวกเรารู้จักกันมากน้อยกันเพียงใดในบรรดาคำศัพท์ที่เขาว่าใช้บ่อยสุดๆ ยังไม่ได้ใส่คำอ่านคำแปลนะครับ  คำศัพท์นี้ถ้าเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับนักเรียนมัธยมประมาณ ม. 3 นะครับ คำศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ เรียง a-z 1 a 2 abandon 3 ability 4 able 5 abortion 6 about 7 above 8 abroad 9 absence 10 absolute 11 absolutely 12 absorb 13 abstract 14 abuse 15 academic 16 accent 17 accept 18 acceptable 19 access 20

คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 4,000 คำ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่าใช้กันบ่อยๆมีอะไรบ้าง

คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 4,000 คำ มีคำว่าอะไรบ้าง พวกเรารู้จักกันมากน้อยกันเพียงใดในบรรดาคำศัพท์ที่เขาว่าใช้บ่อยสุดๆ ยังไม่ได้ใส่คำอ่านคำแปลนะครับ ลองๆศึกษากันดุว่ามันยากง่ายเพียงใด คำศัพท์นี้ถ้าเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับนักเรียนมัธยมปลายครับ คำศัพท์ใช้บ่อย 4,000 คำ เรียง a-z 1 a 2 abandon 3 abdominal 4 ability 5 able 6 abortion 7 about 8 above 9 abroad 10 absence 11 absolute 12 absolutely 13 absorb 14 absorption 15 abstract 16 abuse 17 academic 18 accelerate 19 acceleration 20 accent 21

แฟนเก่า เมียเก่า ผัวเก่า ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

“How do you say it in English?” คำว่า แฟนเก่า เมียเก่า ผัวเก่า คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร คำว่า “เก่า” น่าจะใช้คำว่า old ใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อน คำว่า “แฟนเก่า เมียเก่า ผัวเก่า” จะใช้คำว่า ex อ่านว่า เอ็กซ ถ้าเป็นบรรดาแฟนเก่า บรรดาเมียเก่า บรรดาผัวเก่า ก็เติม es ต่อท้าย เป็น exes อ่านว่า เอ็กซิส แต่จะกว่าเจาะจงให้ชัดเจนก็จะได้ดังนี้ ex-boyfriend แฟนหนุ่มเก่า ex-girlfriend แฟนสาวเก่า ex-wife เมียเก่า ex-husband ผัวเก่า That man is my ex. แด็ทแมนอิสมายเอ็ก (ชายคนนั้นคือแฟนเก่าของฉัน หรือผัวเก่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับคุณ) My

belong to เป็นของ กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “belong to…”  อ่านว่า บิล๊อง ทู แปลว่า เป็นของ , เป็นสมาชิก  Who does this car belong to? ฮู ดัส ดิส คา บิล๊อง ทู รถยนต์ คันนี้ เป็นของ ใคร It belongs to Sam. อิท บิล๊อง ทุ แซม มัน เป็น ของ แซม Do you belong to the art club? ดุ ยู บิล๊อง ทู ดิ อาท คลั๋บ คุณ เป็นสมาชิกของ ชมรม

Jeans คือกางเกงยีนส์ แล้วเสื้อยีนส์เรียกว่าอะไร – คำศัพท์สับสน

คำศัพท์สับสน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ผิดหรือเข้าใจผิด ประจำวันนี้ขอเสนอคำว่า “Jeans “ “Jeans ” จีนส – กางเกงยีนส์ แล้วเสื้อยีนส์เรียกว่าอะไรกัน Jean jacket ถูกหรือเปล่า Jeans แปลว่า กางเกงยีนส์ เท่านั้น (กางเกงทำจากผ้ายีนส์) denim แปลว่าผ้ายีนส์ ดังนี้ อะไรที่นอกเหนือจากกางเกง ให้เอาคำว่า denim นำหน้า เช่น denim jacket เด็นนิม แจ็คคิท = เสื้อยีนส์ denim shorts เด็นนิม ชอทส = ยีนส์ขาสั้น denim bag เด็นนิม แบก= กระเป๋ายีนส์ denim skirt เด็นนิม สเกิท = กระโปรงยีนส์ แล้วเกิดความสงสัยว่า “เสื้อในยีนส์หน่ะ มีไหม” ลองถามกูเกิ้ลดูนะครับถ้าอยากรู้ “denim bra”

ออกไป! ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

“How do you say it in English? “คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรประจำวันนี้ขอเสนอ”ออกไป” ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็จะได้ประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ ” Exit go! แต่คำว่า“ออกไป!” ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า Go out. โก เอ๊าท ออกไป ( ออกไปก่อน) โดยมากจะเป็นการบอกให้ออกไปด้านนอกก่อน เพื่อขอพื้นที่ข้างในเป็นการชั่วคราว แต่ถ้ายังดื้อดึงก็อาจจะขึ้นเสียงในเชิงขับไล่ Go out! โก เอ๊าท ออกไป ( ดื้อจังเลย)     การพูดขอร้องแบบสุภาพก็มีครับ ใช้ประโยคเดียวกัน เพิ่มแค่คำสุภาพ กับพูดเพราะๆเข้าไป ก็เป็นการขอร้องแล้วครับ   Please go out. พลีส โก เอ๊าท กรุณา ออกไป ด้วยค่ะ (เราจะทำความสะอาดห้อง) Will you please go out?

กลับบ้าน ใช้ go home หรือ go to home – Collocation กลุ่มคำที่ใช้ร่วมกัน

Collocation กลุ่มคำที่ใช้ร่วมกันประจำวันนี้ คือ ” กลับบ้าน”  ใช้อันไหนกันนะ ระหว่าง go home และ go to home เฉลย…ใช้ go home  อ้าวแล้วทำไมไม่ใช้ go to home ล่ะ? ตอบว่า คำว่า home ณ ที่นี้เป็นคำ กริยาวิเศษณ์ ขยายคำว่า go เหมือน Go there! (ไป ตรงนั้น) ไม่มีใครพูดว่า Go to there.  Come here. (มา ตรงนี้) ไม่ใช่ Come to here. เป็นต้น ตัวอย่างอื่นๆ เช่น I want to go home. ไอ

Excuse me…ขอโทษครับ วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “Excuse me!” excuse อ่านว่า อิกซกิ๊วส แปลว่า ยกโทษ me อ่านว่า มี แปลว่า ฉัน ดังนั้น “Excuse me!” แปลความได้ว่า “ยกโทษให้ฉันด้วย” การนำไปใช้มีอยู่ดังคำแปลต่อไปนี้ ขอโทษครับ..! ขัดจังหวะคนอื่น ดึงความสนใจมาที่เรา โทษนะ … กล่าวขอโทษเรื่องเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจ โทษครับ.. เดินผ่านฝูงชน อะไรนะ..? ให้พูดซ้ำ Excuse me, where’s the bathroom? อิกซกิ๊วส มิ แวส เดอะ บ๊าธรูม ขอโทษครับ ห้องน้ำ อยู่ ที่ไหน That way. แด็ท เว ทางโน้น Excuse me, I can’t join the party tonight. อิกซกิ๊วส มิ

get up… ลุกจากที่นอน หรือ บอกให้ลุกจากที่นอน กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “get up…”  อ่านว่า เก็ท อัพ อ่านเร็วๆจะเป็น เก็ทดัพ แปลว่า ลุกจากที่นอน หรือบอกให้ลุกจากที่นอน get up ต่างจาก wake up ตรงที่ wake up แค่ตื่นลืมตาเฉยๆ อาจจะนอนฟังเพลงต่อ หรือนอนดูทีวีก็ได้ แต่คำว่า get up หมายถึง ลุกออกจากที่นอน แล้วเตรียมตัวอาบน้ำแปรงฟัน เป็นต้น แต่ภาษาไทยมักแปลว่า ตื่นนอน What time do you get up? ว็อท ไทม ดุ ยุ เก็ท อัพ คุณ ลุกจากที่นอน เวลา เท่าไหร่ I usually get up early. ไอ ยู๊ชวลลิ เก็ท อัพ

I กับ Eye ออกเสียงเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร – Pronunciation

https://www.youtube.com/watch?v=RTlkx2ne7S8 I กับ Eye ออกเสียงเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร – I อ่านว่า  / ʌɪ / อาย   – eye อ่านว่า  / ʌɪ / อาย สรุปแล้วอ่านเหมือนกันนะครับ   แต่มักเขียนคำกำกับการอ่าน I ว่า ไอ   เพราะตอนเวลาพูดเร็วๆจะได้ยิน อาย ว่า ไอ นั่นเอง I have one eye. อาย แฮฝ วัน อาย