Menu

admin Archive

There are… มี… วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “There are…” There  อ่านว่า แด แปลว่า ที่นั่น are อ่านว่า อา แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่ There are มีความหมายว่า “มี” นะครับ หลังคำว่า There are ต้องเป็น สองคน สองตัว สองอัน สองแห่ง ขึ้นไป ฯลฯ There is two birds in the tree. แด อา ทู เบิดส อิน เดอะ ทรี มี นก สองตัว ใน ต้นไม้ There are three stores in my village.

การใช้ infinitive with to คำกริยา 2 ตัว ที่มี to คั่นกลาง

Infinitive with to คืออะไร ตอบให้เข้าใจง่ายคือ คำกริยาที่มี to ตามหลัง ทำหน้าที่คั่นกริยาอีกตัว I want know. ไอ ว็อน โน ผม อยาก รู้ ภาษาไทยถูกต้อง แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถูก ที่ถูกคือ I want to know. I learn drive. ไอ เลิน ไดรฝ ฉัน เรียน ขับรถ น่าจะถูก แต่ที่ถูกคือ I learn to drive. คำกริยา Infinitive with to น่ารู้ agree อะกรี๊ เห็นด้วย arrange อเร๊นจ จัดแจง ask อาสค เชิญ begin บิกิ๊น เริ่ม

การใช้ going to + place และ going to + Verb

การใช้ going to + place และ going to + Verb มีวิธีการใช้อย่างไร และมันเป็น Tense อะไร ก่อนอื่นอยากให้ผู้เรียนเน้นไปที่การนำไปใช้เป็นหลัก ส่วนมันอยู่ Tense ไหน ให้โฟกัสรองลงไปนะครับ Q :สองตัวนี้เป็น Tense อะไร A: ทั้งสองตัวนี้หน้าตาเป็น Present Continuous Tense (ปัจจุบัน กำลังทำ) S + is am are + Ving Functions is am are + going to + place แปลว่า กำลังไป ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (ตอนนี้กำลังไป) I am going to

There is… มี… วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “There is…” There  อ่านว่า แด แปลว่า ที่นั่น is อ่านว่า อิส แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่ There is มีความหมายว่า “มี” นะครับ หลังคำว่า There is ต้องเป็น คนเดียว ตัวเดียว อันเดียว สถานที่เดียว ฯลฯ There is a bird in the tree. แด อิส อะ เบิด อิน เดอะ ทรี มี นก หนึ่งตัว ใน ต้นไม้ There is a store in my village.

…as well …เช่นกัน วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “…as well” as   อ่านว่า แอส แปลว่า ขณะที่ ราวกับ ในฐานนะ เพราะ ฯลฯ well อ่านว่า เว็ล แปลว่า ดี บ่อ แต่ … as well แปลว่า เช่นกัน ด้วย I like dogs and cats as well. ไอ ไลค ดอกส แอน แค็ทซ แอ็ส เว็ล ฉัน ชอบ สุนัข และ แมว ด้วย I love my dog and it loves me as well. ไอ

go out… ออกไปข้างนอก, ไปเที่ยว กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “go out…”  อ่านว่า โก เอ๊าท อ่านเร็วๆจะเป็น โกเว๊าท แปลว่า ไป นอก คำนี้พอจะเดาได้ว่าความหมายคืออะไร ความหมายของวลีนี้ที่พบบ่อยคือ ออกไปข้างนอก ออกไปเที่ยว ไฟดับ Please close the door before you go out. พลีส โคลส เดอะ ดอ บิฟ๊อ ยู โก เอ๊าท กรุณา ปิด ประตู ก่อน คุณ ออกไปข้างนอก I want to go out for dinner. ไอ ว็อนท ทุ โก เอ๊าท ฟอ ดิ๊นเนอะ ผม อยาก ออกไป

hair – ผม, ขน ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ “hair” อ่านว่า “แฮ” เป็นคำ “นาม” ที่นับไม่ได้  แปลว่า ผม, ขน She’s got long brown hair. ชีส ก็อท ลอง บราวน์ แฮ หล่อน มี ผม ยาว สีน้ำตาล ‘s got > has got = มี I like your new hair style. ไอ ไลค ยัว นิว แฮ สไตล์ ผม ชอบ ทรง ผม ใหม่ ของคุณ My cat is losing hair. มาย

game – เกม, การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ “game” อ่านว่า “เกม” เป็นคำ “นาม” การเปลี่ยนเป็นเอกพจน์ (จำนวนหนึ่งเดียว) เป็นรูปพหูพจน์ (หลายจำนวน)  game > games  แปลว่า เกม, การแข่งขัน I like to play games on my iPhone. ไอ ไล๊ค ทุ เพล เกมส ออน มาย ไอโฟน ฉัน ชอบ เล่น เกม บน ไอโฟน ของฉัน The Olympic Games are held every four years ดิ โอลิ๊มพิค เกมส อา เฮ็ล เอ็ฝริ ฟอ เยียส

face – หน้า, ใบหน้า, สีหน้า ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ “face” อ่านว่า “เฟซ” เป็นคำ “นาม” การเปลี่ยนเป็นเอกพจน์ (จำนวนหนึ่งเดียว) เป็นรูปพหูพจน์ (หลายจำนวน)  face> faces  แปลว่า หน้า, ใบหน้า, สีหน้า I wash my face with water only. โน ไอ วอช มาย เฟซ วิธ ว๊อเทอะ โอ๊นลิ ไม่ ฉัน ล้างหน้า ของฉัน ด้วย น้ำเปล่า เท่านั้น She has a beautiful face. ชี แฮส อะ บิ๊วทิฟุล เฟซ หล่อน มี ใบหน้า ที่งดงาม He is in

each – แต่ละ ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ each อ่านว่า “อีช” เป็นคำ “สรรพนาม” และ “คำนำหน้านาม”  แปลว่า แต่ละ Each dog has a bone. อีช ดอก แฮส อะ โบน หมา แต่ละตัว มี กระดูก หนึ่งท่อน I have two best friends, each comes from a small town . ไอ แฮฝ ทู เบสท เฟรนดซ์ อีช คัมส ฟรอม อะ สมอล ทาวนึ ฉัน มี เพื่อน ที่ดีที่สุด สองคน แต่ละคน มา