Menu

admin Archive

ประโยค Reported Speech, คืออะไร Indirect speech และ Direct speech

ประโยค Reported Speech & Indirect Speech คืออะไร Reported แปลว่า รายงาน Speech แปลว่า คำพูด สองคำนี้แปลว่า คำพูดที่นำมารายงาน จะพูดให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆคือ การนำคำพูดของคนอื่นมารายงานให้คนอื่นทราบ หรือการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าต่อนั้นเอง ตัวอย่างเช่น แซมพูดว่า “คุณสวยที่สุดในโลก” เราก็เอามาเล่าต่อว่า “แซมบอกว่า ฉันสวยที่สุดในโลก” แม่ร้องขึ้นว่า “ล้างจานให้หมด” เราก็มาเล่าต่อว่า “แม่สั่งให้ฉันล้างจานให้หมด” สมศรีถามว่า “คุณชอบกินอะไร” เราก็มาเล่าต่อว่า “สมศรีถามฉันว่าฉันชอบกินอะไร” ก่อนจะอธิบายต่อขอพูดถึงคำสองคำนี้ก่อน Direct speech และ Indirect speech Direct speech คำพูดแบบตรง หมายถึง การนำคำพูดคนอื่นมาพูดต่อ เช่น โจพูดว่า “ฉันชอบแมว” เราก็เอามาเล่าต่อว่า “โจบอกว่า ฉันชอบแมว” ถ้าเอาคำพูดนี้มาเล่าต่อ คนฟังจะเข้าใจว่าอย่างไร โจหรือฉันที่ชอบแมว แน่นอนว่าคนฟังต้องคิดว่า ฉันที่ชอบแมว ไม่ใช่โจ

การโฟกัสหรือดึงความสนใจนักเรียน : เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

Focusing โฟกัสซิง การโฟกัสนักเรียน หรือการดึงความสนใจนักเรียน เอาไว้ใช้เพื่อให้นักเรียนหยุดกิจกรรมต่างๆ และหันเหความสนใจของนักเรียนมาที่ตัวครู และมองมาที่ครู เพื่อครูจะได้บอกนักเรียนต่อไปว่าจะให้ทำอะไร หรือถ้าเห็นว่านักเรียนเริ่มไม่สนใจก้สามารถใช้ได้เหมือนกัน การโฟกัสจะเริ่มที่คุณครูก่อน แล้วนักเรียนทำตาม ส่วนใหญ่จะเป็นคำพูด หรือคำคล้องจอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอันนะครับ เอาสักอัน สองอันก็พอ เช่น Focusing one ครู : class! นักเรียน : Yes! ครู : class, class! นักเรียน : Yes, yes! Focusing two ครู : One two three, eyes on me! นักเรียน : One two, eyes on you! Focusing three ครู : One

การสอนภาษาอังกฤษ รวมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เกม เพลง สื่อการสอน

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษ คือ.. การสอนภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาอื่นๆนั่นแหละ เป็นการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ฟังดูน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าสอนตามตำรา ถึงเวลาก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือ ฝึกอ่าน ทำแบบฝึกหัด ตรวจงาน แล้วก็จบชั่วโมง แต่จริงๆแล้ว การสอนภาษาอังกฤษ ก็มีวิธีการสอน เหมือนกับวิชาอื่นๆนั่นแหละครับ เขาเลยเรียกการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดูเท่ห์ๆว่า “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกนั่นเอง การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นก็แตกต่างกันอีก การสอนภาษาอังกฤษอนุบาลหรือสำหรับเด็กๆ ก็จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการฟังและพูดเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ และประโยคสั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่าย และเทคนิคการสอนก็จะเป็นการเน้นไปที่เพลง กับเกมเป็นส่วนใหญ่ การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ก็ยังคงเป็นการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ ประโยคสั้นๆ โดยใช้เพลง เกม และบทสนทนาสั้นๆ  แต่จะใช้คำศัพท์และประโยคที่ยากขึ้นมา และอาจจะเริ่มสอนไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานง่ายๆ ส่วนในระดับการสอนในระดับมัธยมขึ้นไป จะเริ่มสอนหลักภาษาหรือไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษา  พร้อมนี้ก็จะเสริมด้วย”เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆในสถานการณ์ต่างๆได้ จะเห็นได้ว่าการสอนภาษาอังกฤษก็คล้ายกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ไปหายาก แต่เท่าที่พบเจอปรากฎว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร สื่อสารได้ไม่ดีพอกับผลที่คาดหวังที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนี้แล้ว

Where are you? คุณอยู่ไหน บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Where are you? บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน A: Where are you? แว อา ยู คุณ อยู่ ที่ไหน B: I’m at home? ไอม แอ็ท โฮม ฉัน อยู่ บ้าน B: A: Where are you? แว อา ยู คุณ อยู่ ที่ไหน B: I’m at the park? ไอม แอ็ท เดอะ พาค ฉัน อยู่ ที่ สวน เราสามารถเปลี่ยนชื่อสถานที่จาก home และ the park เป็นอย่างอื่นก็ได้

holiday กับ vacation แปลว่า วันหยุดเหมือนกัน คำศัพท์อังกฤษและอเมริกัน

มาเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน แตกต่างกันแค่คำศัพท์กันนะครับ วันนี้ขอนำเสนอคำว่า  holiday กับ vacation Holiday กับ Vacation ต่างก็แปลว่า วันหยุดพักผ่อนเหมือนกันนะครับ BE: Where are you going for your holiday? แว อา ยู โก๊อิง ฟอ ยัว ฮ็อลเลอะเด วันหยุดพักผ่อน ของคุณ คุณ จะ ไป ที่ไหน AE: I’m going to London on vacation. ไอม โก๊อิง ทุ เลิ๊นเดิน ออน เวเค๊เชิน ผม จะ ไป ลอนดอน ใน วันหยุดพักผ่อน

สื่อภาพประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers 1-10 | สื่อการสอนภาษาอังกฤษ New

สื่อภาพประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers 1-10 ในชุดนี้ประกอบด้วย ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนคำศัพท์ หรือ เล่น Board Slap หรือกิจกรรม Wall Crawl ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอน หรือ เล่น Matching Game ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเล่น Table Slap การดาวน์โหลด คลิกขวาที่ภาพ แล้วดาวน์โหลดนะครับ ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนคำศัพท์ หรือ เล่น board slap ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนคำศัพท์ หรือ เล่น Matching Game ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเล่น table slap