Menu

admin Archive

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Nature ธรรมชาติ

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Nature ธรรมชาติ ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครเป็นคนสร้าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เ็ป็นธรรมชาติมีอะไรบ้าง ลองมาศึกษากันเลย

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Jobs อาชีพ

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Jobs อาชีพ อาชีพของพ่อแม่ของเราคืออะไรกันบ้าง แล้วญาติๆ ที่เรารู้จักอีกมากมาย น่าจะมีหลากหลายอาชีพใช่ไหมเอ่ย อาชีพที่ว่ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มาศึกษาดูครับ

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Numbers 1-20 ตัวเลข

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Number 1-20 หมายเลข 1-20 ไม่ยากเลย นับกันได้เกือบทุกคน แต่ปัญหาก็มีอยู่ว่า แต่ละคำสะกดกันอย่างไรบ้าง

English Quiz – Solar System ระบบสุริยะ2

หลังจากได้ประลองความรู้จากระบบสุริยะ1แล้ว ลองทำแบบทดสอบความรู้ที่ลึกลงไปอีกนิดเกี่ยวกับระบบสุริยะดูครับ ในระบบสุริยะของเรานั้น ดาวแต่ละดวงมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอะไรบ้าง พร้อมแล้วลุยเลยครับ

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Classroom ห้องเรียน

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ว่าด้วยเรื่อง สิ่งของในห้องเรียน ครับ มีอะไรบ้างที่เ็็ด็กๆ เห็นในห้องเรียนกันบ้าง พร้อมแล้วไปสำรวจกันเลย

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Body Parts

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ว่าด้วยเรื่อง ร่างกายภายนอก ครับ มาสำรวจกันว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายคนเรามีอะไรกันบ้างเอ่ย มาลองสำรวจดูกันดีกว่า

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Days วันทั้งเจ็ด

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ เลย นั่นคือเรื่อง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ ครับ มาดูซิว่า วันทั้ง 7 นั้นภาษาอังกฤาเขาว่าอย่างไร

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Clothes เสื้อผ้า

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ เสื้อผ้า มาทดสอบดูซิว่า เรารู้จักเครื่องแต่งกายภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Months เดือน

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ เดือน ทั้งสิบสองเดือน มาทดสอบดูซิว่า เรารู้จักเดือนทั้ง 12 กันดีหรือยัง

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Toilet ห้องน้ำ

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ toilet ห้องน้ำ ลองมาสำรวจกันว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับห้องน้ำมีอะไรบ้าง