Menu

admin Archive

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Classroom ห้องเรียน

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ว่าด้วยเรื่อง สิ่งของในห้องเรียน ครับ มีอะไรบ้างที่เ็็ด็กๆ เห็นในห้องเรียนกันบ้าง พร้อมแล้วไปสำรวจกันเลย

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Body Parts

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ว่าด้วยเรื่อง ร่างกายภายนอก ครับ มาสำรวจกันว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายคนเรามีอะไรกันบ้างเอ่ย มาลองสำรวจดูกันดีกว่า

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Days วันทั้งเจ็ด

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ เลย นั่นคือเรื่อง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ ครับ มาดูซิว่า วันทั้ง 7 นั้นภาษาอังกฤาเขาว่าอย่างไร

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Clothes เสื้อผ้า

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ เสื้อผ้า มาทดสอบดูซิว่า เรารู้จักเครื่องแต่งกายภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Months เดือน

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ เดือน ทั้งสิบสองเดือน มาทดสอบดูซิว่า เรารู้จักเดือนทั้ง 12 กันดีหรือยัง

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Toilet ห้องน้ำ

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ toilet ห้องน้ำ ลองมาสำรวจกันว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับห้องน้ำมีอะไรบ้าง

เกมคำศัพท์อังกฤษ Hangman – Bedroom ห้องนอน

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ ห้องนอน ลองมาสำรวจกันว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับห้องนอนมีอะไรบ้างเอ่ย เรารู้จักกันกี่คำ

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Drinks เครื่องดื่ม

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Drinks เครื่องดื่ม ลองมาเล่นเกมเพิ่มพูนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันดีกว่า เรารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกี่คำกันเอ่ย

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Family ครอบครัว

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Family ครอบครัว ลองมาประลองฝึมือดูซิว่าเรารู้จักสมาชิกในครอบครัว ที่เป็นคำภาษาอังกฤษกันมาน้อยแค่ไหน พร้อมแล้วไปเลย

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Color สี

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ที่เป็นเรื่องของ สี ครับ ก็ไม่ยากนะครับ พร้อมแล้วลองฝึกปรือกันดูหน่อยเป็นไร