Category: ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ปี 52 53 54 55

ข้อสอบ GAT (General Aptitude Test) หรือความถนัดทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาษาไทยจะเป็นข้อสอบการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์นั่นเอง ซึ่งโยงกันไปมาจนน่าปวดห้วเช่นกัน ถ้าไมเตรียมพร้อมก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนหน่ะ ในส่วของภาษาอังกฤษก็จะเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษา เป็นการทดสอบธรรมดาทั่วไปว่าอ่านแล้วรู้เรื่องไหม มันแปลว่าอะไร ประเด็นหลักของข้อสอบภาษาอังกฤษคือ คำศัพท์ ถ้าไม่รู้ว่าคำนั้นๆแปลว่าอะไรก็จบเห่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร อ่านก็ไม่ออก ประการสำคัญต่อมาคือเรื่องไวยากรณ์ รู้หรือเปล่าว่ามันผิดตรงไหน ผิดยังไง และอีกส่วนหนึ่งคือ ภาษาเพื่อการสื่อสารและอ่านเนื้อเรื่องทั่วไป ซึ่งถ้านักเรียนอ่านออก แปลได้ ก็คงไม่เป็นปัญหา มาดูหน้าตาของข้อสอบกันเลยครับจะได้เตรียมตัวถูกว่าควรศึกษาเรื่องใด และแต่ละปีข้อสอบเปลี่ยนแปลงกันไปยังไงบ้าง แต่อย่างที่บอกครับ …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1.Betty: Where were you last Saturday? Mark: ……………………. a. Thank you. b. I’m sleeping. c. I was in …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1.Betty: What do you…………. in the sky? Anna: I see the moon. a. see b. hear c. listen …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1.Mark: What’s your favourite animal? Ben: ………………. a. It’s a dog. b. d – o – g. c. …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1. Max: Where are you from? Ben: I’m from . a. Ben b. Spain c. teacher d. candies …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 2 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 2 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1. Sam:   How are you? Bobby: I’m……………….. a.fine b.Bobby c.me 2. Bobby: …………….? Jimmy: There are eleven crayons. …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1. Bobby:  ……………. .I’m Bobby. a. Goodbye b. Hello c. Nice to meet you 2.  Tina: What’s  ……………….. name?   …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ม. 6 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ คำอธิบาย 1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 89 หน้า) : จำนวน 190 ข้อ ประกอบด้วย Part I : Speaking Ability ข้อ 1- 40 Part II …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ม. 3 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ คำอธิบาย 1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 55 หน้า) : จำนวน 285 ข้อ ประกอบด้วย Part I : Conversation ข้อ 1- 65 Part II : …

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ป. 6 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ชุด ชุดละประมาณ 200 ข้อ คำอธิบาย 1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 50 หน้า) : จำนวน 206 ข้อ ประกอบด้วย Part I : Conversation …