Category: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ 75 คำ CEFR Level A1 สำหรับนักเรียนระดับ A 1

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 สำหรับผู้เรียนในระดับต้น หรือระดับ A1 CEFR คือกรอบการเรียนภาษาต่างประเทศของยุโรปนะครับ เขากำหนดไว้ว่านักเรียนระดับนี้ควรเรียนรู้คำศัพท์ระดับไหน ซึ่งจะมีการทดสอบวัดระดับด้วยว่าผู้เรียนอยู่ระดับไหน สำหรับคำศัพท์ในระดับ A1 นั้น จะมีคำศัพท์อยู่ราวๆ 700 กว่าคำเท่านั้นเอง อาจจะฟังดูไม่เยอะ แต่ถ้านำคำศัพท์มาเรียบเรียงเป็นประโยคแล้ว จะสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 all right ออล ไรท ปลอดภัย, ได้สิ …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 154 คำ รวมเป็น 468 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 350-450 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 2 จำนวน 159 คำ รวมเป็น 314 คำ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ  บัญชี คำศัพท์ด้านล่างจำนวน …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 155 คำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตาม สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียนคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม …

คำนามภาษาอังกฤษพื้นฐาน 95 คำ (Dolch Word Nouns)

คำนามภาษาอังกฤษพื้นฐานจำนวน 95 คำ คำนามเหล่านี้ถือว่าเป็นคำ Dolch Sight Words นะครับ นั่นคือเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเห็นแล้วสามารถอ่านได้เลยโดยไม่ต้องสะกดคำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้คำศัพท์แนวฝรั่งนั่นเอง มาดูกันเลยว่า 95 คำที่ว่ามีอะไรกันบ้าง ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอพ คำนาม 95 คำ จาก Google Play ได้แล้ว คลิกดาวน์โหลดเกมคำนาม 95 คำ และอย่าลืมดาวน์โหลดภาพคำศัพท์จำนวน 95 คำด้วยนะครับไว้ประกอบการสอน  คลิกดาวน์โหลดภาพคำศัพท์คำนามพื้นฐาน 95 คำ …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรก ที่ใช้บ่อย ต้องรู้ทุกคำ จำให้แม่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยสุดๆ สำหรับฝรั่งเขานะครับ เป็นคำที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจเห็นว่าบางคำไม่นาจะอยู่ในหมวดหมู่คำที่ใช้บ่อยก็มี แต่สำหรับเจ้าของภาษาเขาบอกว่านี่แหละ ใช้บ่อยสุดๆแล้ว ดาวน์โหลดทดสอบคำศัพท์ 100 คำจาก Google Play ได้แล้วนะครับ คลิกดาวนโหลดคำศัพท์ 100 คำ หรือ สแกน qr code ก็ได้นะครับ ว่าแล้วก็มาดูกันเลยครับว่าคำที่ใช้บ่อยที่ว่าหน่ะ มีคำไหนบ้างที่เราไม่รู้จัก อย่าให้เยอะนะครับ เพราะคำเหล่านี้มันเป็นคำพื้นฐานอยู่แล้ว ถ้าไม่รู้จักคำพื้นฐานเหล่านี้ก็แย่เลย ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอล พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอล ขอเกาะติดบอลโลกหน่อยแล้วกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ เดี๋ยวจะว่าไม่ยอมอัพเดทข่าวสารบ้านเมือง มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลยนะครับ ความจริงมีมากโขอยู่ แต่เอาที่สำคัญๆมาให้ชมแล้วกัน football (ฟุ๊ทบอล) คำนี้ใช้กันทั่วโลก ความหมายก็ตรงตัวนั่นแหละ แต่ชาวอเมริกันจะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า soccer (ซ็อคเคอะ) เพราะคำว่า football ในอเมริกาหมายถึง อเมริกันฟุตบอล สนามฟุตบอลเรียกว่า pitch หรือ football pitch (ฟุ๊ทบอล พิทช) floodlight (ฟลัดไลท) คือไฟสนามที่ส่องสว่างยังกะกลางวันที่คนไทยเรียก spotlight (สป๊อทไลท์) …

การนับวันที่ และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ

การนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับถ้าพูดกันง่ายๆ แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด 1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า…… เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวดนตรีชนิดต่างๆ Type of Music

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ แนวดนตรีชนิดต่างๆ “Type of Music” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับแนวดนตรีชนิดต่างๆกันนะครับ ว่าดนตรีที่เราชอบฟังนั้นเป็นแนวไหนกัน ชอบฟังเพลงช้าแนวป็อบ หรือเร็วๆแบบร็อค  หรืออาจชอบฟังหลายๆแบบก็ได้   1   classical แคล๊ซิเคิล คลาสสิก 2   jazz แจส แจ๊ส 3   blues บลูส บลูส์ 4   soul …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน Daily Routine

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ที่ทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้กันบ่อยๆ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล   wake up เว๊ค คัพ ตื่นนอน   get up เก็ท ทัพ ลุกจากที่นอน   make a bed เมค คะ เบด เก็บที่นอน …