Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Archive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน Daily Routine

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ที่ทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้กันบ่อยๆ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล   wake up เว๊ค คัพ ตื่นนอน   get up เก็ท ทัพ ลุกจากที่นอน   make a bed เมค คะ เบด เก็บที่นอน   brush my teeth บรัช มาย ทีธ แปรงฟัน   wash my face วอช มาย เฟส ล้างหน้า   take a bath เทค คะ บาธ อาบน้ำในอ่าง  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพดินฟ้าอากาศ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ เอาคำศัพท์ง่ายๆไปก่อนนะครับ 1 cloudy เคล๊าดิ มีเมฆมาก 2 cold โคลด หนาว 3 fine ไฟน แจ่มใส 4 foggy ฟ๊อกกิ มีหมอก 5 hot ฮ็อท ร้อน 6 rainy เร๊นนิ มีฝนตก 7 snowy สโน๊วิ มีหิมะตก 8 stormy สต๊อมมิ มีพายุ 9 sunny ซั๊นนิ มีแดดออก 10 windy วิ๊นดิ มีลมพัด  

คำศัพท์ผัก Vegetables ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Vegetables “ผักต่างๆ” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรากันนะครับ มาดูกันว่าผักชนิดต่างๆที่เราทานอยู่ทุกๆวันมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้าง 1    cabbage แค็บบิจ กะหล่ำ 2    carrot แค๊เริท หัวผักกาด 3    chilli ชิ๊ลลิ พริก 4    corn คอน ข้าวโพด 5    cucumber คิ๊วคัมเบอะ แตงกวา 6    garlic ก๊าลิค กระเทียม 7    lemon เล็มเมิน มะนาว 8    lettuce เล็ททิส ผักกาดหอม 9    mushroom มั๊ชรุม เห็ด 10    onion

คำศัพท์ครอบครัว Family ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Family “ครอบครัว” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว และบุคคลต่างๆที่เป็นญาติๆของเราว่ามีอะไรกันบ้าง อาจแตกต่างจากไทยเล็กน้อยในบางคำ ก็จดจำเอาแล้วกันว่ามีอะไรที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันบ้าง ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   aunt อ๊านท ป้า, น้าหญิง, อาหญิง 2   boy บอย เด็กชาย 3   brother บรั๊ดเดอะ พี่ชาย, น้องชาย 4   child ไชด เด็ก, ลูก 5   children ชิ๊ลเดริน เด็กๆ, ลูกๆ 6   cousin คั๊สเซิน ลูกพี่ลูกน้อง 7   dad แดด พ่อ 8  

คำศัพท์ประเทศต่างๆ Countries ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Countries “ประเทศต่างๆ”  มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่สำคัญทั่วโลก และประเทศในอาเซียนของเรากันนะครับ ประเทศต่างๆทั่วโลกมีเกือบสองร้อยประเทศ แต่เบื้องต้นทำความรู้จักแค่นี้ก่อนแล้วกัน ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   America อะเม๊ริคะ สหรัฐอเมริกา 2   Australia อ๊อสเตรเลีย ออสเตรเลีย 3   Brunei บรูน๊าย บรูไน 4   Burmar เบ๊อมะ พม่า 5   Cambodia แค็มโบ๊เดีย กัมพูชา 6   Canada แค๊นะดะ แคนาดา 7   China ไช๊นะ จีน 8   Egypt อี๊จิพท อียิปต์ 9  

คำศัพท์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย Clothes ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เสื้อผ้า “Clothes” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันนะครับ ว่าแต่ละตัว แต่ละชิ้นมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้าง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   belt เบ็ลท เข็มขัด 2   clothes โคลธส เสื้อผ้า 3   dress เดร็ส ชุดกระโปรง 4   jacket แจ็คคิท เสื้อแจ็คเก็ต 5   jeans จีนส ยีนส์ 6   pants แพ็นทส กางเกงขายาว 7   tie ไท ไท 8   trousers เทร๊าเซอส กางเกงขายาว 9   T-shirt ที เชิท

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน House ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้าน “House” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านที่เราอาศัยอยู่ และรอบๆบริเวณบ้าน ว่ามีห้องอะไรบ้าง หรือสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็นตัวบ้านเรียกว่าอะไรกันบ้าง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   attic แอ๊ททิค ห้องใต้หลังคา 2   basement เบ๊สเมินท ห้องใต้ดิน 3   bathroom บ๊าทรูม ห้องน้ำ 4   bedroom เบ๊ดรูม ห้องนอน 5   chimney ชิ๊มนิ ปล่องไฟ 6   dining room ได๊นิง รูม ห้องทานอาหาร 7   door ดอ ประตู 8   downstairs ด๊าวนสแตส ชั้นล่าง 9  

คำศัพท์ธรรมชาติ Nature ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ธรรมชาติ “Nature” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเรากันนะครับ ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีใครเป็นคนสร้างขึ้นมา มาศึกษากันดูครับว่ามีอะไรกันบ้าง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   beach บีช ชายหาด 2   cloud คลาวด เมฆ 3   flower ฟล๊าวเวอะ ดอกไม้ 4   grass กราส หญ้า 5   island ไอ๊เลินด เกาะ 6   moon มูน พระจันทร์ 7   mountain เม๊าเทิน ภูเขา 8   nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ 9   rainbow เร๊นโบ

คำศัพท์เครื่องดนตรี Musical Instruments ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรี “Musical Instruments” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆที่ควรเรียนรู้เบื้องต้นครับ อาจจะหลากหลายชนิด แต่ทำความรู้จักเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกัน คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   cymbals ซิ๊มเบิลส ฉาบ 2   drum ดรัม กลอง 3   flute ฟลูท ฟลูต 4   guitar กิท๊า กีตาร์ 5   piano พิแอ๊โน เปียโน 6   saxophone แซ็กซะโฟน แซกโซโฟน 7   trumpet ทรั๊มพิท ทรัมเป็ต 8 violin ไว๊เอะลิน ไวโอลิน 9   xylophone ไซ๊ละโฟน ระนาดฝรั่ง  

See to ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยคการนำไปใช้

เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล see to ซี ทู จัดการ see ชนิดของคำ v to ชนิดของคำ prep คำว่า See แปลว่า เห็น โดยใช้ตาในการมองห แต่คำว่า See to ไม่ได้แปลว่าเห็น หรือใช้ตาในการมองแต่อย่างใด See to แปลว่า จัดการ หรือดูแลแก้ไข โครงสร้างของประโยคคือ See to something something ในที่นี้คือ ปัญหา หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องจัดการแก้ไขนั่นเอง เช่น เพื่อนมาปัญหาอยากให้เราช่วยเหลือ ถ้าเราสามารถช่วยได้ ก็บอกเพื่อนไปเลยว่า Don’t worry. I’ll see to that. ด้น ว๊อริ ไอล ซี ทู แด็ท