Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Archive

คำศัพท์ธรรมชาติ Nature ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ธรรมชาติ “Nature” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเรากันนะครับ ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีใครเป็นคนสร้างขึ้นมา มาศึกษากันดูครับว่ามีอะไรกันบ้าง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   beach บีช ชายหาด 2   cloud คลาวด เมฆ 3   flower ฟล๊าวเวอะ ดอกไม้ 4   grass กราส หญ้า 5   island ไอ๊เลินด เกาะ 6   moon มูน พระจันทร์ 7   mountain เม๊าเทิน ภูเขา 8   nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ 9   rainbow เร๊นโบ

คำศัพท์เครื่องดนตรี Musical Instruments ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรี “Musical Instruments” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆที่ควรเรียนรู้เบื้องต้นครับ อาจจะหลากหลายชนิด แต่ทำความรู้จักเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกัน คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   cymbals ซิ๊มเบิลส ฉาบ 2   drum ดรัม กลอง 3   flute ฟลูท ฟลูต 4   guitar กิท๊า กีตาร์ 5   piano พิแอ๊โน เปียโน 6   saxophone แซ็กซะโฟน แซกโซโฟน 7   trumpet ทรั๊มพิท ทรัมเป็ต 8 violin ไว๊เอะลิน ไวโอลิน 9   xylophone ไซ๊ละโฟน ระนาดฝรั่ง  

See to ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยคการนำไปใช้

เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล see to ซี ทู จัดการ see ชนิดของคำ v to ชนิดของคำ prep คำว่า See แปลว่า เห็น โดยใช้ตาในการมองห แต่คำว่า See to ไม่ได้แปลว่าเห็น หรือใช้ตาในการมองแต่อย่างใด See to แปลว่า จัดการ หรือดูแลแก้ไข โครงสร้างของประโยคคือ See to something something ในที่นี้คือ ปัญหา หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องจัดการแก้ไขนั่นเอง เช่น เพื่อนมาปัญหาอยากให้เราช่วยเหลือ ถ้าเราสามารถช่วยได้ ก็บอกเพื่อนไปเลยว่า Don’t worry. I’ll see to that. ด้น ว๊อริ ไอล ซี ทู แด็ท

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถม 708 คำ สำหรับ Spelling Bee จากหลักสูตรกระทรวง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน 27 หมวดหมู่ รวม 708 คำ เหมาะสำหรับการแข่งขัน Spelling Bee ซึ่งเป็นบัญชีคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป 6 ก็ว่าได้ครับ คัดมาจากหลักสูตรกระทรวง 2554 ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรเก่า แต่คำศัพท์ไม่เคยเก่าตามครับ เป็นคำศัพท์ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และจดจำ จากคลังคำศัพท์นี้ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดที่ควรเรียนรู้นะครับ แต่หมายถึงว่าอย่างน้อยควรเรียนรู้ให้ได้ประมาณนี้ แต่ ณ ที่นี้ไม่ได้แยกว่าเป็นประถมต้น หรือประถมปลาย เพียงแต่บ่งบอกว่าระดับประถมศึกษา ถ้าจะเอาไปเป็นคำศัพท์ระดับประถมปลายก็เอาไปใช้ได้เลย แต่ถ้าจะเอามาใช้กับประถมต้น ก็ลองคัดๆเอาที่มันไม่ยากเกินไปให้เด็กๆได้ทดสอบนะครับ ถ้าจะเอาไปแข่งขัน spelling bee ระดับประถมทั่วๆไป คำศัพท์เหล่านี้ก็เหมาะแล้วครับ แต่ถ้าไปชิงระดับประเทศสำหรับเด็กอินเตอร์คงต้องหาคำศัพท์เพิ่มเติมอีก ถ้ามีข้อผิดพลาด หรือพิมพ์ตกหล่นคำไหน ก็สามารถบอกกล่าวได้ โดยพิมพ์ข้อความในกล่องด้านล่างนะครับ คลิกคำศัพท์ประถมศึกษา 708 คำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของทั่วไป 1 basket บ๊าสกิท ตะกร้า 2 bed เบด เตียง 3 bell เบ็ล

คำศัพท์ Spelling Bee ระดับมัธมศึกษา ชุดที่ 2

คำศัพท์ spelling bee ระดับมัธยมศึกษาชุดที่ 2 ครับ ทั้งหมด 69 คำ ที่บอกว่าเป็นคำศัพท์ระดับมัธยมเพราะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยาวนั่นเองครับ แต่จริงๆแล้วคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะพบเห็นได้ทั่วๆนั่นเองครับ ไม่ได้ขุดคุ้ยคำศัพท์ที่อยู่ในกรุ ที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ประการใด 1 allergy แอ๊ลเลอะจิ โรคภูมิแพ้ 2 accident แอ๊คซิเดินท อุบัติเหตุ 3 barbecue บ๊าบิคิว เนื้อย่าง 4 basketball บ๊าสกิทบอล บาสเกตบอล 5 battery แบ็ทเทอะริ แบตเตอรี่ 6 butterfly บัทเทอะฟลาย ผีเสื้อ 7 calendar แค๊เลินดะ ปฏิทิน 8 comedy ค็อมเมอะดิ หนังตลก 9 concentrate ค็อนเซ็นเทรด ตั้งใจ 10 container ค็อนเท๊นเนอะ กล่องบรรจุ 11 crocodile

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Question Words คำแสดงคำถาม ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Question Words คำแสดงคำถาม คำศัพท์เหล่านี้นำดมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 who 2 what 3 where 4 when 5 why 6 how 7 whom 8 whose 9 how many 10 how much 11 how long 12 how far 13 how old

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Prepositions คำบุรพบท ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Prepositions คำบุรพบท คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 in 2 on 3 at 4 under 5 to 6 near 7 next to 8 in front of 9 behind 10 of 11 opposite 12 between 13 over 14 up 15 down 16 through 17

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Possessive คำแสดงความเป็นเจ้าของ ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Possessive คำแสดงความเป็นเจ้าของ คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 my 2 your 3 his 4 her 5 its 6 our 7 their 8 mine 9 yours 10 hers 11 ours 12 theirs  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Pronouns สรรพนาม ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Pronouns คำสรรพนาม คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 I 2 you 3 he 4 she 5 it 6 we 7 they 8 somebody 9 nobody 10 everybody 11 me 12 him 13 her 14 us 15 them 16 this 17 that 18 these

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Helping Verbs กริยาช่วย ไว้ฝึก Spelling Bee

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Helping Verbs กริยาช่วย คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย 1 be 2 is 3 am 4 are 5 was 6 were 7 has 8 have 9 had 10 do 11 does 12 did 13 will 14 would 15 can 16 may