Menu

คำศัพท์ใช้บ่อยสุดๆ Archive

They คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 13 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า เด ðeɪ เป็นสรรพนาม ใช้กล่าวถึง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่มีจำนวนตั้งแต่สองขึ้นไป แปลว่า พวกเขา พวกมัน Jo and Jane are from England. They are nice. โจ แอน  เจน อา ฟรอม อิ๊งเลินด เด อา ไนซ / โจ และ เจน มาจาก ประเทศอังกฤษ พวกเขา นิสัยดี Those dogs are  expensive and they are very clever. โดส ดอกส อา อิกซเป็นซิฝ แอน เด อา

For คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 12 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า ฟอ (fɔː) ไม่เน้นเสียงอ่านว่า เฟอะ (fə) แปลว่า เพื่อ สำหรับ ให้กับ My love is for you. มาย ลัฝ อิส เฟอะ ยู / ความรัก ของฉัน เพื่อ เธอ My dad will cook dinner for us. มาย แดด วิล คุค ดิ๊นเนอะ ฟอ อัส / พ่อ ของฉัน จะ ทำ อาหารเย็น ให้กับ พวกเรา This seat is for children olnly. ดิส ซีท

He คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 11 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า ฮี (hiː) แปลว่า เขา (เป็นคำสรรพนาม หมายถึง คน ไม่ใช่เขาของสัตว์) He is from china. ฮี อิส ฟรอม ไช๊นะ / เขา มาจาก จีน He can swim very fast. ฮี แคน สวิม เว๊ริ ฟาทส / เขา สามารถ ว่ายน้ำ (ได้) เร็ว มาก He likes football. ฮี ไลคส ฟุทบอล เขา ชอบ ฟุตบอล He has two sisters. ฮี แฮส ทู ซิ๊สเตอะส

You คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 10 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า ยู (juː) แต่ถ้าไม่อ่านเน้นเสียง อ่านว่า ยุ (ju)  เยอะ (jə) แปลว่า คุณ, พวกคุณ Where are you? แว อา ยู / คุณ อยู่ ที่ไหน You are my best friend. ยู อา มาย เบสท เฟร็นด / คุณ คือ เพื่อน ที่ดีที่สุด ของฉัน   What are you doing, boys? ว็อท อา ยู ดู๊วิง บอยส / พวกคุณ กำลัง ทำอะไร หนุ่มๆ I

It คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 9 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

it อ่านว่า อิท (ɪt) แปลว่า มัน มันในที่นี้คือ สัตว์ และสิ่งของ It is a cat. อิท อิส อะ แค็ท/ มัน คือ แมว Do you like it? ดู ยู ไลค อิท/ คุณ ชอบ มัน ไหม It is a pencil. อิท อิส อะ เพ็นเซิล / มัน คือ ดินสอ It is going to rain. อิท อิส โก๊วิง ทุ เรน /

Have คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 8 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

  have อ่านว่า แฮฝ (hæv) ไม่เน้นเสียงอ่านว่า เฮิฝ (həv) แปลว่า มี, กิน, ดื่ม จะแปลว่ามี กินหรือดื่มนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะครับ บริบททั่วไปแปลว่า มี พูดคุยเกี่ยวกับอาหารแปลว่ากิน พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแปลว่าดื่ม I have one sister. ไอ เฮิฝ วัน ซิสเตอะ ฉัน มี พี่สาว หนึ่งคน (ไม่แปลว่ากินแน่นอน) She has blck hair. ชี เฮิส แบล็ค แฮ หล่อน มี ผม สีดำ We have a big house. วี แฮฝ บิก เฮาส พวกเรา มี บ้าน

In คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 7 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

  in อ่านว่า อิน (ɪn) แปลว่า ใน ส่วนจะในอะไรนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคเป็นสำคัญ A cat is sleeping in the house. อะ แค็ท อิส สลี๊พพิง อิน เดอะ เฮาส แมว ตัวหนึ่ง กำลังนอนหลับ ใน บ้าน Jane lives in Chiang Mai. เจน ลิฝส อิน เชียงใหม่ เจน อาศัยอยู่ ใน เชียงใหม่ I study English in the morning. ไอ สตั๊ดดิ อิ๊งลิช อิน เดอะ ม๊อนิง ผม เรียน ภาษาอังกฤษ

A คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 6 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

  A อ่านว่า เอ (eɪ)  ไม่เน้นเสียงอ่านว่า เออะ (ə) คำแปล หนึ่ง, ต่อ  หนึ่ง (หนึ่งคน หนึ่งอัน หนึ่งตัว หนึ่งด้าม และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับคำลักษณะนาม) A boy is walking in the room. อะ บอย อิส ว๊อคคิง อิน เดอะ รูม / เด็กชาย คนหนึ่ง กำลังเดิน ใน ห้อง A dog is black. อะ ดอก อิส แบล็ค / สุนัข ตัวหนึ่ง สีดำ She has a pen. ชี

To คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 5 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

  to อ่านว่า  ทู (tuː)  ไม่เน้นเสียงอ่านว่า ทุ (tu)เทอะ (tə) คำแปล : ที่จะ, ไปสู่, แก่, กับ ที่จะ มักตามหลังด้วยคำกริยา I want to go now. ไอ ว็อน เทอะ โก นาว ฉัน ต้อง การ ที่จะ ไป เดี๋ยวนี้ It’s never too late to learn. อิทส เน็ฝเวอะ ทู เลท ทุ เลิน มัน (คือ) ไม่ สาย เกินไป ที่จะ เรียนรู้ ไปสู่ ส่วนมากแปลว่าไปเฉยๆ Jo

Of คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 4 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

  of อ่านว่า อ็อฟ (ɒv) ไม่เน้นเสียงอ่านว่า เอิฟ (əv) คำแปล : ของ , แห่ง Thailand is the land of smile. ไท๊แลนด อิส เดอะ แลนด เอิฟ สไมล ประเทศไทย คือ ดินแดน แห่ง รอยยิ้ม The capital city of Thailand is Bangkok. เดอะ แค๊พพิเทิล ซิ๊ททิ เอิฟ ไท๊แลนด อิน แบ๊งค็อค เมือง หลวง ของ ประเทไทย คือ กรุงเทพ One leg of this chair