Menu

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Archive

สนทนาภาษาอังกษ 21 เช็คอินขึ้นเครื่องบิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การเช็คอินขึ้นเครื่องบิน ลูกค้าท่านหนึ่งกำลังทำการเช็คอินขึ้นเครื่องบิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน Agent: Good day! May I ask where you are flying today? กุด ม๊อนิง เม ไอ อาสค แว ยู อา ฟล๊ายยิง ทุเด๊ อรุณสวัสดิ์ค่ะ ดิฉัน ขอถามว่า คุณ กำลังจะบิน ไปไหน วันนี้ (มิทราบว่าวันนี้จะบินไปไหน) Client: I am flying to Chiang Mai. ไอ แอม ฟล๊ายยิง ทุ เชียงใหม่ ฉัน กำลังจะบิน ไป เชียงใหม่ Agent: Show me your passport please.

สนทนาภาษาอังกฤษ 20 การจองตั๋วเครื่องบิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การจองตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าท่านหนึ่งกำลังทำการจองตั๋วเครื่องบินของวันถัดไป มาดูกันสิว่าเธอสามารถจองตั๋วได้ดังต้องการหรือเปล่า Agent: Good evening, ma’am. How may I help you? กุด อี๊ฝนิง แมม ฮาว เม ไอ เฮ็ลพ ยู๊ สวัสดี ยามเย็น คุณผู้หญิง ฉัน อาจจะ ช่วย คุณ ได้อย่างไร (มีอะไรให้ช่วยไหม) Client: I would like to book a ticket to San Francisco. Can you tell me the schedule* of the available flights tomorrow? ไอ วุด ไลค

สนทนาภาษาอังกฤษ 19 เปิดบัญชีที่ธนาคาร

บทสนทนาภาษาอังกฤษในธนาคาร เป็นบทสนทนาของลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการเปิดบัญชี และต้องการทราบสิทธิประโยชน์จากบัญชีประเภทต่างๆ Bank teller: Good morning, sir. How can I help you? กุด ม๊อนิง เซอ ฮาว แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊ สวัสดี ตอนเช้า คุณผู้ชาย ฉัน สามารถ ช่วย คุณ ได้อยางไร (มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ) Client: Good morning. I would like to open an account. กุด ม๊อนิง ไอ วุด ไลค ทู โอ๊เพิน แอน อะเค๊าท สวัสดี ตอนเช้า ผม ต้องการ เปิด บัญชี

สนทนาภาษาอังกฤษ 18 การค้นคว้าที่ห้องสมุด

สนทนาภาษาอังกฤษ ในห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ในบทสนทนานี้ แซมขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากหนังสือเล่มใด Sam: Good morning, Miss Tracy! May I ask for your help? กุด ม๊อนิง มิส เทร๊ซิ เม ไอ อาสค ฟอ ยัว เฮ็พล สวัสดีตอนเช้า คุณ เทรซี่ ผม ขอร้อง ให้คุณ ช่วย ผม ได้ไหม (ไม่ทราบว่าคุณช่วยผมหน่อยได้ไหม) Miss Tracy: Sure. How may I help you? ชัว  ฮาว เม ไอ เฮ็ลพ ยู ได้สิ ฉัน อาจจะ ช่วย คุณ ได้อย่างไร

สนทนาภาษาอังกฤษ 17 พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียน

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียน มาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้ว Sam : What do you do after scool? ว็อท ดู ยู ดู อ๊าฟเทอะ สกูล เธอ ทำ อะไร หลัง เลิกเรียน Jane: My favorite thing to do is watching TV. There are many shows for kids when I get home. Do you watch TV? มาย เฟ๊ฝเวอะริท ธิง ทู ดู อิส ว็อทชิง ทีวี แด อา

สนทนาภาษาอังกฤษ 16 พูดคุยเกี่ยวกับหนังที่ชื่นชอบ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหนังที่ชื่นชอบ มาดูว่าหนังที่ชื่นชอบของพวกเขาคืออะไรกันบ้าง Jane: What is your favorite movie? ว็อท อิส ยัว เฟ๊ฝเวอะริท มู๊วิ หนัง ที่่ชื่นชอบ ของคุณ คือ อะไร Sam: That’s a hard question! I like a lot of movies, but my favorite is probably How to Train Your Dragon. The dragon is so cute! แด็ทส อะ ฮาด เคว็สเชิน ไอ ไลค อะ ล็อท ออฟ มู๊วิส

สนทนาภาษาอังกฤษ 15 พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในความฝัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตอน อาชีพในความฝัน มาดูบทสนทนาของเด็กๆ ที่พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตกันครับ เขามีเหตุผลอะไรกันบ้าง ทำไมพวกเขาอยากประกอบอาชีพเหล่านั้น Sam: Angela, what do you want to be when you grow up? ว็อท ดู ยู ว็อนท ทู บี เว็น ยู โกร อัพ เธอ อยาก เป็น อะไร เมื่อ เธอ โต ขึ้น Jane: I want to be a vet. I love animals, and I want to learn how to make

สนทนาภาษาอังกฤษ 14 พูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ ขอเสนอการพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มาดูว่าเขาสองคนมีอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงกันบ้าง Tom: Do you have any pets? ดู ยู แฮฝ เอ็นนิ เพ็ทส เธอ มี สัตว์เลี้ยง ใช่ไหม Jane: Yes, I have a cat. She is orange and white. Her name is Fluffy. เย็ส ไอ แฮฝ อะ แค็ท ชี อิส อ๊อรินจ แอนด ไวท เฮอ เนม อิส ฟลัฟฟิ ใช่แล้ว ฉัน มี แมว มัน คือ(ตัว) สีส้ม และ

สนทนาภาษาอังกฤษ 13 พูดคุยเรื่องการหาข้อมูลผ่าน Google ทำรายงาน

สนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ว่าด้วยการคุยกันเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหารายงานทำข้อมูล Jane: I am working on a school project. I don’t know where to go to find the information I need to do a report about dinosaurs. Can you help me? ไอ แอม เวิ๊คคิง ออน อะ สกูล โปรเจ็คท ไอ ด๊น โน แว ทู โก ทู ไฟด ดิ อินเฟอะเม๊เชิน ไอ นีด ทู ดู อะ รีพอท

สนทนาภาษาอังกฤษ 12 พูดคุยเกี่ยวกับการเรียน

บทสนทนาประจำวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเรียน ทอมไม่เข้าใจบทเรียนที่เรียนไปจึงเกิดกังวล โชคดีที่เจนยินดีให้ความช่วยเหลือ ทอมเลยโล่งอก Tom: Hi, Jane! You look so worried. Do you have a problem? ไฮ เจน ยู ลุค โซ ว๊อริด ดู ยู แฮฝ อะ พรอเบลิ๊ม หวัดดี เจน เธอ ดู เป็นกังวล มาก(เลย) เธอ มี ปัญหา อะไร ไหม Jane: Hello, Tom. I do have a problem. เฮ็ลโล ทอม ไอ ดู แฮฝ อะ พร๊อเบลิม สวัสดี ทอม