Menu

Spelling Bee สำหรับเด็ก – Underwater World โลกใต้น้ำ

S
pelling bee สำหรับเด็กๆ ครับ ในวันนี้ภูมิใจเสนอ “Underwater World  โลกใต้น้ำ”   เด็กๆเคยไปเยี่ยมชมอควอเรี่ยมหรือเปล่า ที่เขาเรียกว่า underwater world นั่นไง แล้วรู้ไหมว่า โลกใต้มหาสมุทรมีสัตว์น้ำอะไรบ้างที่เราควรรู้จัก มาประลองฝีมือดูหน่อยเป็นไร ว่าเรารู้จักสัตว์ชนิดไหนกันบ้าง

คำแนะนำ

ถ้าคิดว่ายากเกินไป ให้ไปศึกษาคำศัพท์ก่อนที่


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *