Menu

คำศัพท์ตามหมวดหมู่ Archive

คำศัพท์ธรรมชาติ Nature ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ธรรมชาติ “Nature” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเรากันนะครับ ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีใครเป็นคนสร้างขึ้นมา มาศึกษากันดูครับว่ามีอะไรกันบ้าง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   beach บีช ชายหาด 2   cloud คลาวด เมฆ 3   flower ฟล๊าวเวอะ ดอกไม้ 4   grass กราส หญ้า 5   island ไอ๊เลินด เกาะ 6   moon มูน พระจันทร์ 7   mountain เม๊าเทิน ภูเขา 8   nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ 9   rainbow เร๊นโบ

คำศัพท์เครื่องดนตรี Musical Instruments ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรี “Musical Instruments” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆที่ควรเรียนรู้เบื้องต้นครับ อาจจะหลากหลายชนิด แต่ทำความรู้จักเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกัน คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   cymbals ซิ๊มเบิลส ฉาบ 2   drum ดรัม กลอง 3   flute ฟลูท ฟลูต 4   guitar กิท๊า กีตาร์ 5   piano พิแอ๊โน เปียโน 6   saxophone แซ็กซะโฟน แซกโซโฟน 7   trumpet ทรั๊มพิท ทรัมเป็ต 8 violin ไว๊เอะลิน ไวโอลิน 9   xylophone ไซ๊ละโฟน ระนาดฝรั่ง  

คำศัพท์ห้องครัว Kitchen ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องครัว “Kitchen” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆในห้องครัวที่ควรทำความรู้จักกันนะครับ ลองมาสำรวจห้องครัวกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรเรียนรู้ในเบื้องต้น 1   kitchen คิ๊ทเชิน ห้องครัว 2   bowl โบล ถ้วย 3  cup คัพ ถ้วยกาแฟ 4   dish ดิช จาน 5   fork ฟอร์ค ซ้อม 6   fridge ฟริจ ตู้เย็น 7   glass กลาส แก้ว 8   kettle เค็ทเทิล กาต้มน้ำ 9   knife ไนฟ มีด 10   microwave ไม๊คระเวฟ ไมโครเวฟ

คำศัพท์ห้องนั่งเล่น Living Room ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องนั่งเล่น “Living Room” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นกันนะครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง เป็นสิ่งของที่เราสามารถพบเห็นได้ในห้องนั่งเล่น หรือบางทีเป็นห้องโถงของบ้านที่ไม่ใช่นั่งเล่นอย่างเดียว แต่ทำกิจกรรมอื่นๆด้วย เอาเป็นว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับห้องโถงแล้วกันนะครับ 1    CD player ซีดี เพล๊เยอะ เครื่องเล่นซีดี 2    chair แช เก้าอี้ 3    computer เคิมพิ๊วเทอะ คอมพิวเตอร์ 4    fan แฟน พัดลม 5    iron ไอ๊เยิน เตารีด 6    radio เร๊ดิโอ วิทยุ 7    sofa โซ๊เฟอะ โซฟา 8    table เท๊เบิล โต๊ะ 9   

คำศัพท์ยานพาหนะ Vehicles ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ยานพาหนะ “Vehicles” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะกันดูนะครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง เป็นสิ่งที่เราใช้เดินทางทุกวันอยู่แล้ว มาสำรวจดูกันซิว่าเราใช้ยานพาหนะชนิดใดบ้างในชีวิตประจำวัน 1    airplane แอ๊เพลน เครื่องบิน 2    ambulance แอ๊มบิวเลินซ รถพยาบาล 3    bicycle ไบ๊ซิเคิล รถจักรยาน 4    boat โบ๊ท เรือพาย 5    bus บัส รถบัส 6    car คา รถยนต์ 7    helicopter เฮ๊ลิค็อพเทอะ เฮลิคอปเตอร์ 8    motorcycle โมเทอะไซ๊เคิล จักรยานยนต์ 9    ship ชิพ เรือใหญ่ 10   

คำศัพท์ชื่อห้องและสถานที่ในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ชื่อห้องและสถานที่ในโรงเรียนที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้นครับ จริงๆแล้วคำศัพท์มีมากโขอยู่ครับ แต่เอาแค่นี้ให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับ ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 art room อาท รูม ห้องศิลปะ 2 auditorium ออดิท๊อเรียม หอประชุม 3 basketball court บ๊าสกิทบอล คอท สนามบาสเก็ตบอล 4 cafeteria แคเฟิทเที๊ยเรีย โรงอาหาร 5 classroom คล๊าสรูม ห้องเรียน 6 computer room คัมพิ๊วเทอะ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 gymnasium จิมเน๊เซียม โรงยิม 8 laboratory ละบ๊อระทริ ห้องปฏิบัติการ 9 library ไล๊บระริ ห้องสมุด 10 music room มิ๊วสิค รูม ห้องดนตรี 11

คำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์สิ่งของต่างๆในห้องเรียน (Classroom Objects) ที่ควรทำความรู้จักเป็นเบื้องต้น มาสำรวจกันดูซิว่าสิ่งของต่างๆในห้องเรียนของเรานั้นมีอะไรกันบ้าง อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับ แต่เอามาฝากแค่นี้ก่อนเป็นเบื้องต้น ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   classroom คลาสรูม ห้องเรียน 2   blackboard แบล็คบอด กระดานดำ 3   book บุค หนังสือ 4   chair แช เก้าอี้ 5   crayon เคร๊ยอน สีเทียน 6   desk เด็สค โต๊ะนักเรียน 7   eraser อิเร๊เสอะ ยางลบ 8   globe โกลบ ลูกโลก 9   map แม็พ

คำศัพท์สถานที่ต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์สถานที่ต่างๆ ภาษาอังกฤษที่ควรรู้จัก ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ในเมืองทั้งนั้นเลย มาดูกันเลยว่าคำศัพท์ที่เราควรเรียนรู้เบื้องต้นนั้นมีอะไรกันบ้าง ที่ เสียง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1   place เพลส สถานที่ 2   airport แอ๊พอท สนามบิน 3   bank แบ๊งค ธนาคาร 4   beauty salon บิ๊วทิ แซ๊ลอน ร้านเสริมสวย 5   barber shop บ๊าเบอะ ชอพ ร้านตัดผม 6   bookstore บุ๊คสตอ ร้านหนังสือ 7   bus terminal บัส เท๊อมิเนิล สถานีรถโดยสาร 8   cinema ซี๊นะเมอะ โรงหนัง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดื่มต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มต่อไปนี้ เป็นคำง่ายๆที่ต้องจดจำให้ได้เลยนะครับ เอามาฝากกัน 10 คำ มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 beer เบีย เบียร์ 2 coffee ค๊อฟฟิ กาแฟ 3 drinks ดริงค เครื่องดื่ม 4 juice จูส น้ำผลไม้ 5 lemonade เล็มเมินเนด น้ำมะนาว 6 milk มิลค นม 7 soda โซ๊ดะ น้ำอัดลม 8 tea ที ชา 9 water ว๊อเทอะ น้ำ 10 wine ไวน ไวน์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดหมู่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไปนี้ แบ่งออกตามหมวดหมู่ครับ เพื่อสะดวกในการค้นหา โดยศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมารวบรวม ณ ที่นี้  ถือว่าเป็นคำง่ายๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับ ลองเลือกดูตามหมวดหมู่ที่ต้องการเรียนรู้ได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นลองไปทดสอบความรู้คำศัพท์พื้นฐานดูก่อนก็ได้นะครับ ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ คลิก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดหมู่ คำศัพท์อาชีพต่างๆ คำศัพท์สัตว์เลี้ยง คำศัพท์สัตว์ป่า คำศัพท์สัตว์น้ำ คำศัพท์สัตว์ปีก คำศัพท์วันทั้ง 7 คำศัพท์เดือนทั้ง 12 คำศัพท์กีฬา คำศัพท์สิ่งของในห้องน้ำ คำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย   คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ตัวเลข 11-20 คำศัพท์ตัวเลข 30-1,000,000 คำศัพท์การนับวันที่ คำศัพท์เครื่องดื่ม คำศัพท์ผลไม้ คำศัพท์อาหาร คำศัพท์อาหารขยะ คำศัพท์สีต่างๆ คำศัพท์สิ่งของในห้องนอน คำศัพท์วิชาต่างๆ คำศัพท์สถานที่ต่างๆ คำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน คำศัพท์ชื่อห้องต่างๆในโรงเรียน คำศัพท์ห้องนั่งเล่น คำศัพท์ยานพาหนะ คำศัพท์ห้องครัว คำศัพท์ตัวบ้าน คำศัพท์ครื่องดนตรี คำศัพท์ธรรมชาติ คำศัพท์เครื่องแต่งกาย คำศัพท์ประเทศต่างๆ คำศัพท์ครอบครัว