Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Archive

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 11

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 11 ใครสามารถเดินทางมาถึงด่านนี้ได้แสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่ก็ต้องฝึกฝนกันหน่อยนะครับ เพราะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังไปไม่ถึงไหนกันเลย แต่อย่าลืมว่ายิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไปได้ไวขึ้นนะครับ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 10

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 10 เดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วครับ ตะลุยกันต่อไปครับเพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเอง ยิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไปได้ไวขึ้นนะครับ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 9

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 9 เดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วครับ ตะลุยกันต่อไปครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สู้ๆ อย่าพึ่งถอยนะครับในการทำแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเอง

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 8

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 8 เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วครับ   ตะลุยกันต่อไปครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อย่าขี้เกียจนะครับในการทำแบบทดสอบ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 7

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 7 เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อยระดับกลางๆครับ ขยันฝึกปรืออย่าขี้เกียจนะครับในการทำแบบทดสอบ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเราเอง

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 5

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 5 เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นจริงๆ ครับ ถือว่ายังเป็นคำศัพท์ในระดับง่ายๆ สู้ๆ ครับ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเราเอง

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 3

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 3 เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยรองลงมาจากชุดที่ 2 ยังเป็นคำศัพท์ในระดับง่ายๆอยู่นะครับ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ