Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Archive

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 350 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 350 คำ ต่อไปนี้ เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากที่สุด 350 อันดับแรก คนที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี ในระดับที่สามารถสื่อสารได้นั้นต้องรู้จักคำศัพท์อย่างน้อยเลย 1,500 คำ แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่นำเสนอด้านล่างนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดมาสร้างเป็นแบบทดสอบในลำดับต้นๆ ส่วนคำศัพท์ที่ใช้น้อยลงไป ก็จะเป็นแบบทดสอบในลำดับถัดไป ยิ่งลำดับล่างๆ นั้น เป็นคำศัพท์ที่ใช้น้อยที่สุดใน 350 คำ แต่จะว่าไปแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่มีเป็นหมื่นแสนคำครับ เอาตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทดสอบคำศัพท์พื้นฐานจำนวน 350 คำจาก playstore แล้วนะครับ เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกปรือ และเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานกัน  ดาวน์โหลดจาก Playstore สำหรับฟีเจอร์ของแอปก็มีประมาณนี้ครับ ★ คำศัพท์ที่ใช้บ่อยสุดจำนวน 350 คำ ★ มีอยู่ 7 Levels ในแต่ละ Level มี 50 คำ ★ ต้องทำคะแนนในแต่ละ Level ให้ผ่านจึงจะสามารถทดสอบ Level ต่อไปได้ ★ ถ้าทำครบทุก Levels

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 350 ที่ใช้บ่อยสุดๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 350 คำ ซึ่งเป็นคำพื้นฐานเลยครับ ลองเอาไปศึกษาดูครับ คำที่พิมพ์ดำคือคำที่ต้องเน้นเสียงครับ (stress) a          อะ         หนึ่ง about  อะเบ๊า     ประมาณ, เกี่ยวกับ above  อะบั๊ฝ     บน act        แอ๊ค      แสดง add       แอด      บวก after     อ๊าฟเทอะ หลังจาก again   อะเก๊น  อีกครั้ง against  อะเก๊นสท ต้าน, พิง air        แอ        อากาศ all         ออล      ทั้งหมด also     

การใช้ Have/ has, have got/ has got, have to

การใช้ have /has แปลว่า มี แต่เมื่อผนวกกับบางคำ ก็จะป็นสำนวนอื่นไป สำนวนที่ใช้กับ have ที่เห็นบ่อยๆ have breakfast กินอาหารเช้า have lunch กินอาหารเที่ยง have dinner กินอาหารเย็น have a party มีงานเลี้ยง have a meeting มีประชุม have a competition มีการแข่งขัน have a lesson มีเรียน have an exam มีสอบ have an appointment มีประชุม have coffee ดื่มกาแฟ have tea ดื่มชา have sandwich กินแซนวิช have a shower