Menu

คำศัพท์มักออกเสียงผิด Archive

8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงไม่ค่อยจะถูก หมวดสิ่งของต่างๆ

8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่สิ่งของต่างๆ ที่นักเรียนออกเสียงไม่ค่อยจะถูกกัน มาหัดออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ